Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Kuulemisia kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista 15.3. – 15.4.2019. Asia koskettaa myös biokaasua!

2.4.2019

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.3. – 15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. Kyseisiä sääntöjä ja sopimuksia sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla kaasumarkkinoilla. […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokouksessa Tampereella tehtiin tärkeitä päätöksiä

2.4.2019

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin Tampereella 28.3. Kevätkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen yhdistyksen toiminnan lakkauttamista ja varojen siirtämistä tammikuussa 2019 perustetulle yhdistykselle, Suomen Biokierto ja […]

Lue lisää →

Ennakkotieto: Energiaviraston jakeluinfrastruktuuritukea haettavissa syyskuussa 2019

18.3.2019

Energiaviraston järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Tarjousten jättöaika on 1.9.2019 – 30.9.2019. Edellinen tarjouskilpailu järjestettiin lokakuussa 2018.

Lue lisää →

Kannanotto: Biokaasuyhdistys kannattaa liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän toimenpideohjelmaesitystä

20.12.2018

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä julkaisi 12.12.2018 Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 -loppuraportin. Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida keinoja, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt […]

Lue lisää →

Biokaasu-lehti 2/2018 ilmestynyt

17.12.2018

Biokaasu-lehti 2/2018 (pdf-versio) on luettavissa täältä. Tämän kertaisessa numerossa kurkistetaan muun muassa seuraavien vuosien lainsäädäntöhankkeisiin (s. 6-7) ja kevään 2019 vaaleihin, sekä kerrotaan  hyvistä kokemuksista kaasubussien […]

Lue lisää →

Envitecpolis Oy jäseneksi Biokaasuyhdistykseen

5.12.2018

Envitecpolis Oy on liittynyt jäseneksi Suomen Biokaasuyhdistys ry:een. Tervetuloa mukaan toimintaan! Envitecpolis Oy on hajautetun uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jonka […]

Lue lisää →

Biokaasuyhdistys ry allekirjoittajana vetoomuksessa vauhdittaa EU-lannoitetuoteasetuksen trilogeja

21.11.2018

Yli 100 eurooppaista yritystä ja organisaatiota ovat allekirjoittaneet vetoumuksen, jolla kehoitetaan Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota kiirehtimään trilogineuvotteluissaan EU:n lannoitetuoteasetuksen päivittämiseksi. Olisi tärkeää, että neuvottelut […]

Lue lisää →

YM on julkaissut tulkintoja ja ohjeita BATin soveltamisesta

9.11.2018

Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan seuraavat uudet ohjeet ja muistiot Jätevesiin liittyvien lyhyen aikavälin päästöraja-arvojen soveltaminen ympäristöluvissa, muistio (pdf) Tulkintoja jätteenkäsittelytoimintojen luokittelusta direktiivilaitoksiksi, muistio (pdf) Ohje […]

Lue lisää →

Kommentit Sitran Kiertotalous 2.0 -työhön

9.11.2018

Sitra on pyytänyt kommentteja Kiertotaloustiekartan päivitykseen. Tässä Kiertotalous 2.0 -työssä on arvioitu kansallisia kiertotaloustoimia vuosien 2016-2018 välillä sekä esitetty ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi. Sidosryhmät voivat esittää […]

Lue lisää →
Scroll to Top