Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaali biokaasu- ja biometaanisektoreiden avulla

24.6.2020

European Biogas Assocation, EBA, on koostanut havainnollistavan kuvan biokaasun ja biometaanin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalista. Kaaviokuva selventää eri tapoja, miten biokaasu- ja biometaanisektori auttavat ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa vuoteen […]

Lue lisää →

SBB on mukana John Nurmisen Säätiön johtamassa Sustainable biogas -vesiensuojeluhankkeessa

17.6.2020

John Nurmisen Säätiö sekä biokaasun tuottajat ja ympäristöviranomaiset Suomessa ja Latviassa aloittavat yhteistyön edistääkseen ilmastoystävällisen biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Nyt käynnistyvässä Sustainable biogas -hankkeessa luodaan […]

Lue lisää →

Tiedote: asiantuntijat arvoivat Suomen biokaasun tuotannoksi 4-7 TWh vuonna 2030

17.6.2020

Julkaisuvapaa heti Suomessa on paljon erilaisia biomassoja, joita voitaisiin kestävästi hyödyntää biokaasun tuotannossa. Biokaasun tuotantopotentiaaliksi on arvioitu jopa lähes 25 TWh, mutta teknis-taloudellisesti nykytekniikalla hyödynnettävissä […]

Lue lisää →

Nanopar Oy liittyi jäseneksi

15.6.2020

Nanopar Oy on hyväksytty SBB:n jäseneksi. Nanopar on cleantech-yritys, joka kehittää kestävään kehitykseen perustuvia, taloudellisia ja kompakteja infrapunakuivainratkaisuja kaivos- ja prosessiteollisuudelle sekä orgaanisiin kunnallisiin ja […]

Lue lisää →

4 TWh tuotantotavoitteelle vahva kannatus Biokaasu2030-työpajassa

11.6.2020

Maaliskuussa järjestetyssä työpajassa arvioitiin biokaasun ja biometaanin käyttöä Suomessa vuonna 2030. Työpajassa arvoitiin, että biokaasun kysyntä ylittänee Suomessa kotimaisen tarjonnan vuonna 2030. SBB julkaisee ensi […]

Lue lisää →

Tiedote: Yhteistyöhankkeessa selvitetään Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa

10.6.2020

Julkaisuvapaa heti Suomessa muodostuu vuosittain noin 21 000 000 tonnia ravinnerikkaita biomassoja, joita voidaan hyödyntää eri tavoin uusien tuotteiden tuottamiseksi, ravinteiden kierrätykseen tai/ja energian tuottamiseen. […]

Lue lisää →

SBB:n kokoama listaus biolaitoksille suunnatuista koronaan liittyvistä ohjeista

5.6.2020

SBB:n kokoama listaus eri viranomaisten ja toimijoiden tekemistä suosituksista COVID-19-epidemiaan liittyen (kts alapuolella oleva liite).

Lue lisää →

SBB:n toimittama kirje Lintilälle, Lepälle ja Kulmunille

5.6.2020

Kirje /sähköposti 5.6.2020 Hyvät ministerit Lintilä, Leppä ja Kulmuni, kopio esikunnallenne olen teihin nyt yhteydessä liittyen kansallisen Biokaasuohjelman toimeenpanoon, josta teimme tiedotteen 1.6.2020. Tiedotteessa esitimme […]

Lue lisää →

SBB on jättänyt lausuntoja YM:lle, Traficomille ja maa- ja metsätalousvaliokunnalle

2.6.2020

Tutustu annettuihin lausuntoihin täällä: https://biokierto.fi/arkisto/lausunnot/

Lue lisää →

Tiedote: Biokaasusektori peräänkuuluttaa vauhtia biokaasuohjelman toimeenpanoon

1.6.2020

julkaisuvapaa heti Biokaasulaitosinvestoinnit ovat odottaneet selkeitä signaaleja toimintaympäristön näkymien vakiintumisesta jo usean vuoden, erityisen hartaasti syksystä 2019 eli hallitusohjelman julkaisusta asti. Investointeja ei ole syytä […]

Lue lisää →
Scroll to Top