Biokaasun käyttö

Käyttö

Biokaasu sisältää paljon energiaa ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan ”raakakaasuna”, lämmön- ja sähköntuotantoon tai jalostaa biometaaniksi,  jolloin se on joustavasti käytettävissä liikenteessä, teollisuudessa, lämmön ja sähkön tuotannossa kaasuverkon kautta tai sen ulkopuolella.

Biokaasun jalostusarvo voidaan maksimoida jalostamalla se ajoneuvopolttoaineeksi. Se tapahtuu poistamalla biokaasusta hiilidioksidi ja epäpuhtaudet, kaatopaikkakaasusta myös typpi. Biokaasua voidaan käyttää liikenteessä sekä paineistettuna (CBG, Compressed BioGas) että nesteytettynä (LBG, Liquefied BioGas).

Jalostettu biokaasu on käytännössä kemiallisesti lähes samanlaista kuin jalostettu maakaasu, joissa molemmissa pääyhdiste on metaani, CH4. Biometaania voidaan siis käyttää maakaasun tavoin niin ajoneuvoissa, koneissa kuin kuljettaa ja varastoida kaasuverkossa. Niitä voidaan myös sekoittaa. Suurin ero on ilmastovaikutuksen kannalta on se, että maakaasu on fossiilista (CNG, Compressed Natural Gas ja LNG, Liquefied Natural Gas) ja siten lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, kun taas biokaasu on uusiutuvaa (CBG, Compressed BioGas ja LBG, Liquefied BioGas) ja ilmakehän kannalta hiilidioksidineutraalia.

Metaanikäyttöisissä henkilöautoissa on useimmiten kaasutankin lisäksi myös bensiinitankki, jolloin ajo onnistuu myös kaasutankkausverkoston ulkopuolella.

Monissa Euroopan maissa on myös nestekaasukäyttöisiä autoja. Nestekaasu on propaanin ja butaanin seos. Siitä käytetään lyhennettä LPG, eli Liquefied Petroleum Gas. Nestekaasu on siis aivan eri asia kuin metaani, eikä niitä voi käyttää autoissa sekaisin. Esimerkiksi Saksasta kaasuautoa hankkiessa saa olla tarkkana: autogas tarkoittaa nestekaasua, ja erdgas metaania.

Kysyntä 2030-luvulla

Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomessa voisi olla kysyntää biokaasulle ja biometaanille 4-11 terawattitunnin välillä vuonna 2030. Suurimmiksi käyttökohteiksi on arvioitu raskas liikenne, laivat ja teollisuus. Myös jatkossa biokaasua ja biometaania voidaan käyttää lämmön- ja sähköntuotannossa, henkilöautoissa ja linja-autoissa.

Kuva: Tankkausliitin, Gasum
Kuva: Tankkausliitin, Gasum
Scroll to Top