Biokaasun käyttö

Käyttö

Biokaasu sisältää paljon energiaa ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan ”raakakaasuna”, lämmön- ja sähköntuotantoon tai jalostaa liikennepolttoaineeksi.

Biokaasun jalostusarvo voidaan maksimoida jalostamalla se ajoneuvopolttoaineeksi. Se tapahtuu poistamalla biokaasusta hiilidioksidi ja epäpuhtaudet, kaatopaikkakaasusta myös typpi. Biokaasua voidaan käyttää liikenteessä sekä paineistettuna (CBG, Compressed BioGas) että nesteytettynä (LBG, Liquefied BioGas).

Jalostettu biokaasu on käytännössä kemiallisesti lähes samanlaista kuin jalostettu maakaasu, joissa molemmissa pääyhdiste on metaani, CH4, joten molempia voidaan käyttää kaasuautoissa ja niitä voidaan myös sekoittaa. Suurin ero on ilmastovaikutuksen kannalta on se, että maakaasu on fossiilista (CNG, Compressed Natural Gas ja LNG, Liquefied Natural Gas) ja siten lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, kun taas biokaasu on uusiutuvaa (CBG, Compressed BioGas ja LBG, Liquefied BioGas) ja ilmakehän kannalta hiilidioksidineutraalia.

Metaanikäyttöisissä henkilöautoissa on useimmiten kaasutankin lisäksi myös bensiinitankki, jolloin ajo onnistuu myös kaasutankkausverkoston ulkopuolella.

Monissa Euroopan maissa on myös nestekaasukäyttöisiä autoja. Nestekaasu on propaanin ja butaanin seos. Siitä käytetään lyhennettä LPG, eli Liquefied Petroleum Gas. Nestekaasu on siis aivan eri asia kuin metaani, eikä niitä voi käyttää autoissa sekaisin. Esimerkiksi Saksasta kaasuautoa hankkiessa saa olla tarkkana: autogas tarkoittaa nestekaasua, ja erdgas metaania.

Kuva: Tankkausliitin, Gasum
Kuva: Tankkausliitin, Gasum

Lisätietoja

Biokaasuteknologia – raaka-aineet, lopputuotteet ja prosessointi -kirja.
NGVA Europen kaasuautokatalogi: http://www.ngva.eu/medias/vehicle-catalogue-2017/

Scroll to Top