Jäsenyys

Jäsenyys

SBB:n jäsenillä on käytössään erilaisia jäsenetuja ja -palveluita, joita on tarkoitus kehittää jatkuvasti.

  • Alan paras asiantuntemus käytössäsi: SBB tuottaa ja koostaa toimialatietoa, järjestää tapahtumia sekä neuvoo jäseniään yksittäisissä kysymyksissä.
  • Lainsäädännön seuranta ja säädösympäristön kehittäminen: Toimialaamme vaikuttaa laaja joukko eri säädöksiä. SBB seuraa jäsenten toimintaympäristöön vaikuttavia säädöshankkeita Suomessa ja EU-tasolla sekä vaikuttaa säädösten muutoshankkeisiin esimerkiksi laatimalla lausuntoja ja kannanottoja. Jaamme jäsenille tietoa ajankohtaisista säädöshankkeista uutiskirjeen välityksellä sekä ylläpitämällä jäsenille tarkoitettua listausta ajankohtaisista säädöshankkeista Suomessa ja EU-tasolla.
  • Hallitustyöhön osallistuminen: Jäsenet voivat osallistua SBB:n toimintaan olemalla mukana hallitustyössä. Hallitus valitaan vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa. Hallituskauden pituus on kaksi vuotta.
  • Valiokuntatyöhön osallistuminen: Jäsenet voivat osallistua valiokuntatoimintaan. Valiokunnan jäsenet nimeää hallitus vuosittain. SBB:llä on Biokaasuvaliokunta sekä Ravinnekierrätysvaliokunta. Tarpeen tullen voidaan perustaa uusia valiokuntia sekä myös määräaikaisia työryhmiä.  Valiokuntatyö mahdollistaa vaikuttaa alan säädösten valmisteluun sekä ajankohtaisten asioiden seuraamisen, mitä kautta organisaatio voi paremmin valmistautua muutoksiin toimintaympäristössään. Valiokunta muodostaa alan johtavan asiantuntijafoorumin omassa aihealueessaan. Valiokuntatyön kautta asiantuntijat voivat tehokkaasti verkostoitua muiden alan asiantuntijoiden kanssa.
  • Ajankohtaiset asiat: Jäsenyritykset voivat seurata ajankohtaisia asioita uutiskirjeen välityksellä. Jäsenet ja muut sidosryhmät voivat seurata ajankohtaisia asioita yhdistyksen nettisivujen ja sosiaalisen median välityksellä.
  • Jäsenedut: Jäsenet saavat jäsenalennusta tapahtumamaksuista. Jäsenille tarjotaan mahdollisuus myös viestintäyhteistyöhön esimerkiksi yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ja julkaisuissa. Biokaasu-lehteä julkaistaan vuosittain, seuraava numero julkaistaan marraskuussa Biolaitospäivien yhteydessä.
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Kuva: Adobe Stock
Scroll to Top