SBB mukana laajassa PlastLIFE-hankkeessa – Suomelle mittava EU-rahoitus muovien kiertotalouden edistämiseksi

Tiedote 8.9.2022 klo 7.57
EU-LIFE-logo

 

Suomelle mittava EU-rahoitus muovien kiertotalouden edistämiseksi. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) luotsaama PlastLIFE SIP -hanke kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan ja sen kokonaisbudjetti on noin 20 miljoonaa euroa. SBB on ollut mukana valmistelemassa PlastLIFE-hanketta.

Tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Seitsenvuotinen hanke käynnistyy tammikuussa 2023 ja jatkuu vuoden 2029 loppuun saakka.

SYKEn koordinoima PlastLIFE kokoaa laajan toimijajoukon kehittämään yhdessä keinoja muovien aiheuttamien ympäristöhaittojen, roskaantumisen ja turhan kulutuksen vähentämiseksi, muovijätteen kierrätyksen tehostamiseksi, kierrätysmuovien hyödyntämisen sekä muoveja korvaavien materiaalien ja ratkaisujen löytämiseksi sekä haitallisten aineiden analytiikan ja riskinarvioinnin kehittämiseksi.

Konsortiossa ovat mukana SYKEn ja ympäristöministeriön lisäksi Aalto-yliopisto, Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto,  Karelia-ammattikorkeakoulu , Kuljetusliike Vaahterinen Oy, LAB-ammattikorkeakoulu,  Lapin yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Muovipoli Oy, Oy Orthex Finland Ab, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plastone Oy, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja Turun yliopiston Brahea-keskus.

Konsortio tekee yhteistyötä kansallisista muovitoimijoista koostuvan Suomen muovitiekarttaverkoston sekä yritysten, kuntien, partiolaisten, kirkon nuorisotyön, Itämeri-viestijöiden, koulujen ja kansalaisjärjestöjen kanssa muoviin liittyvien haasteiden selättämiseksi ja ratkaisumahdollisuuksien viemiseksi kaikkien suomalaisten tietoisuuteen ja toimintaan. Tiedossa on esimerkiksi koko maan kattavia kampanjoita roskaantumisen vähentämiseksi.

EU:n LIFE-ohjelma pyrkii edistämään ympäristö- ja ilmastonmuutoslainsäädännön, ohjelmien sekä strategioiden toimeenpanoa jäsenvaltioissa. EU-rahoitusta myönnetään enintään 60 prosenttia 20 miljoonan euron kokonaisbudjetista. Loppu tulee osallistujilta tai muista kansallisista rahoituslähteistä.

Suomen ympäristökeskus on menestynyt hyvin EU:n strategisten LIFE-hankkeiden rahoituksen saamisessa. SYKE käynnissä olevia Circwaste- ja Canemure-hankkeita ja on mukana Biodiversea-hankkeessa.

Biohajoavuuskriteerit ja -suositukset biomuoveille

SBB vastaa työpaketista, jossa biohajoavalle muoville luodaan kierrätyssuositus ja biohajoavuuskriteeristö (anaerobinen käsittely). Mukana osahankkeessa ovat Biokymppi Oy, Pirkanmaan  Jätehuolto Oy, Helsinki Region Environmental Services HSY,  Walki Group Oy, Sulapac Oy, Uusiomuovi Oy ja Suomen Kiertovoima KIVO ry. Työ ajoittuu vuosille 2023-2025.

 

 

Lisätietoja

  • Suomen ympäristökeskuksen tiedote 8.9.2022
  • Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 095, sukunimi@syke.fi
  • Ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö, puh. +358 295 250 259, sukunimi@gov.fi
  • PlastLIFE-hankkeen valmistelu [https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Tavoitteet_ja_keinot/Muovi_LIFE_IPn_valmistelu]
  • Muovitiekartta
  • Suomen LIFE-hankkeet [https://ym.fi/eu-n-life-ohjelma]

Verkkosivut

 

Scroll to Top