Biokaasuterminologia

Keskeisiä metaanipoltto­ainelyhenteitä ja -käsitteitä

Metaanipolttoaine
Polttoaine, jonka energiasisältö on kokonaan tai pääasiallisesti metaanina (CH4)

BG
Biokaasu (BioGas: mikrobiologisesti biomassasta syntyvä kaasu, mm.
reaktorikaasu ja kaatopaikkakaasu)

SBG
Synteettinen biokaasu (Synthetic BioGas: puusta tai muusta
biomassasta termokemiallisesti valmistettu metaanipolttoaine)

NG
Maakaasu (Natural Gas), synonyymi: luonnonkaasu

SNG
Synteettinen maakaasu (Synthetic Natural Gas: kivihiilestä, turpeesta, raakaöljystä ym. fossiilisesta energialähteestä termokemiallisesti valmistettu kaasu)

CBG
Paineistettu biokaasu (Compressed BioGas), CBG100 = 100 % biokaasu, CBG20 = 20 % biokaasu jne.

CNG
Paineistettu maakaasu (Compressed Natural Gas)

LBG
Nesteytetty biokaasu (Liquefied BioGas)

LNG
Nesteytetty maakaasu (Liquefied Natural Gas)

LCBG-asema
CBG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on LBG:nä

LCNG-asema
CNG-tankkausasema, jonka kaasuvarasto on LNG:nä

UE
Uusiutuva energia

UE-metaani
Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettu metaani, sisältää mm. biometaanin, tuulimetaanin ja aurinkometaanin

Biometaani
Biomassasta bioenergialla tuotettu metaani, sisältää biokaasun (BG) ja synteettisen biokaasun (SBG)

Tuulimetaani
Tuulivedystä sekä ilmakehässä jo olevasta tai ilmakehään menossa olevasta hiilidioksidista valmistettu metaani

Fossiilimetaani, fossiilinen metaani
Fossiilisten energiamuotojen sisältämä metaani (maakaasu, liuskekaasu, metaaniklatraatit ym.) sekä fossiilisista energiamuodoista termokemiallisesti valmistettu metaani (SNG)

Raakakaasu
Kaasun lähteestä (biokaasureaktori, kaatopaikka, maakaasulähde ym.) saatava kaasu

Puhdistettu kaasu
Kaasu, joka on käsitelty lämmitys- tai sähköntuotantokäyttöä varten

Jalostettu kaasu
Kaasu, joka on käsitelty liikennekäyttöä tai muuta paineistusta, nesteytystä tai kaasuverkkoon syöttöä varten (Suomen maakaasuverkossa kulkeva kaasu on jalostettua: maakaasu on jalostettu Siperiassa ja biokaasu on jalostettu Kouvolassa)

Liikennebiokaasu
liikenteessä tai liikkuvissa työkoneissa käytettävä yleensä jalostettu biokaasu (joissakin tapauksissa ei jalostettu, vaan puhdistettu biokaasu)

Huom. puukaasu eli häkäkaasu (kaasuttamalla puusta ym. valmistettava kaasu) ei kuulu metaanipolttoaineisiin, sillä sen pääkomponentit ovat hiilimonoksidi CO (häkä) ja vety H2.

Scroll to Top