Ilmastolannoite-hanke pyytää kommentteja laskentaperusteisiin 30.9. mennessä

Ilmastolannoite-hanke haluaa sidosryhmiltä palautetta hankkeessa laadittuun Kierrätyslannoitteiden hiilijalanjäljen laskentaperusteet -raporttiluonnokseen. Palautetta kerätään 20.-30.9.2022 välisen ajan. 

Palautetta, kommentteja ja korjausehdotuksia voi antaa kahdella eri tavalla:

  1. Merkitse kommentit ja korjausehdotukset jaettuun dokumenttiin eli ‘elävään dokumenttiin’. Linkki dokumenttiin löytyy tästä. Pyydämme käyttämään kommenttitoimintoa tai Ehdota-toimintoa, jotta kommentointia on helpompi seurata. Pyydämme kirjoittamaan kommenttiin oman nimen.
  2. Voit toimittaa palautetta, kommentteja ja korjausehdotuksia myös sähköpostitse (anna.virolainen-hynna@biokierto.fi).

Aineisto:

Mikä dokumentti? Laskentaperustedokumentti sisältää kaikki pohjatiedot, miten laskentaohjeistus laaditaan, mitä valintoja teemme ohjeistuksen laadinnan yhteydessä sekä kerrotaan, miten tehdyt valinnat ovat eri standardien mukaisia. Laskentaperusteiden viitekehyksenä on maailman eniten käytetty GHG:n ‘Product Life Cycle Accounting and Reporting’ -standardi. Lisäksi on tarkasteltu ISO 14067: ‘Kasvihuonekaasut. Tuotteiden hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset ja ohjeet’ -standardia. 

Mitä palautteella tehdään? Annettu palaute otetaan huomioon hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin viimeistelyssä. Annetuista kommenteista ja palautteesta laaditaan myös julkinen yhteenveto. Lopullinen hiilijalanjälkiohjeistus ja -laskuri arvioidaan vielä kolmannen osapuolen toimesta (ns. verifikaatio), minkä seurauksena saadaan puolueeton asiantuntija-arvio Ilmastolannoite-laskentaohjeen ja -laskurin sisällöistä. Valmis ohjeistus ja laskuri ovat kaikkien käytettävissä helmi-maaliskuussa 2022.

 

 

 

Maaseuturahasto

Maaseutuverkosto

 

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin kehittäminen -hankkeessa (lyhennyksenä käytetään Ilmastolannoite-hanke) kehitetään laskentaohjeistus ja demolaskuri kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalan- ja kädenjäljen laskemiseen.

Suomessa eikä muuallakaan maailmassa ole tällä hetkellä olemassa työkalua, jolla kierrätyslannoitteiden valmistajat voisivat luotettavasti ja läpinäkyvästi laskea ja osoittaa, mitkä ovat niiden valmistamien lannoitevalmisteiden ilmasto- ja ympäristöhyödyt. Erilaisia elinkaarilaskelmia on kyllä tehty lannoitevalmisteille, mutta niiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Ylipäätänsä elinkaariarviointiselvitysten toteuttaminen on kallista ja vaatii erityisosaamista.

Hankkeessa kehitetään laskentaohjeistus, jota voidaan hyödyntää kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalan- ja kädenjäljen laskemiseen. Laskentaohjeistus on yhdenmukainen olemassa olevien ja tunnettujen laskentakäytäntöjen kanssa. Hankkeessa kehitetään myös toimiva ja helppokäyttöinen hiilijalanjälkilaskurin demoversio (excel).  Lisäksi hankkeen avulla pyritään lisäämään tietoisuutta kierrätyslannoitevalmisteista ja niiden hyvistä ominaisuuksista.

Hanke toteutetaan 1.12.2021 – 30.5.2023. Laskentaohjeistus ja laskuri ovat kaikkien saatavilla tällä sivustolla myös hankkeen jälkeen.

Hanke on saanut maaseudun innovaatiorahoitusta (EIP = European Innovation Partnership). Lisätietoa EIP-rahoituksesta löytyy www.maaseutu.fi-sivustolta.

Scroll to Top