Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta

19.10.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21732/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:n mielestä lakiesityksen tavoitteet ovat kannatettavia ja hallitusohjelman mukaisia. Liikenteen päästöjen vähentäminen ja asetettuihin päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista keinovalikoimaa. […]

Lue lisää →

Public consultation on the evaluation of the 2011 White Paper ‘Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system’ and on the announced future European Strategy for a Sustainable and Smart Mobility

23.9.2020

Linkki kuulemiseen (vastausaika 1.6.-23.9.2020)

Lue lisää →

Lausunto eduskunnan maa-ja metsätalousvalio-, ympäristö- ja talousvaliokunnille hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

23.9.2020

HE 70/2020 Vp 

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta  

11.9.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18408/2020

Lue lisää →

Public consultation concerning the CO2 emissions from shipping – encouraging the use of low-carbon fuels

10.9.2020

Linkki kuulemiseen (vastausaika 2.6.-10.9.2020)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollista menettelyistä

4.9.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8745/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Uusiutuvan energian direktiivin, RED 2, tavoitteena on edistää uusiutuvaan energian tuotantoa ja käyttöä Euroopassa. Lupamenettelyiden sujuvoittaminen on yksi toimenpiteistä, […]

Lue lisää →

Kommentit Energiavirastolle luonnokseen tarjouskilpailuun osallistujan ohjeeksi 19.08.2020

4.9.2020

Energiavirasto on päivittänyt tarjouskilpailua varten laadittua tarjouskilpailuun osallistujan ohjetta. Ohjetta voi kommentoida 4.9.2020 asti. Kommentit pyydetään lähettämään osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi Poimintoja SBB:n lausunnosta: Jakeluinfratuki on koko […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi energian alkuperätakuista

24.8.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/6434/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Tunnistamme, että alkuperätakuujärjestelmällä on vahva linkki eräisiin toisiin tärkeisiin kokonaisuuksiin, kuten verotuskäytäntöihin, jakeluvelvoitteeseen ja päästökauppaan. Näihin asioihin ei tule […]

Lue lisää →

Public consultation concerning the Revision of the Directive 2014/94/EU on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure (AFID)

30.6.2020

Linkki kuulemiseen (vastausaika 6.4.-29.6.2020)  

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

30.6.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9678/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Kaiken kaikkiaan tuki on toiminut mielestämme hyvin. Asetuksen päivityksen yhteydessä on kuitenkin mahdollista sujuvoittaa asetuksen soveltamista ja näin lisätä […]

Lue lisää →
Scroll to Top