Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto työryhmän valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

15.2.2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN /5137/2022

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

25.1.2024

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30737/2022 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Osa toimenpiteistä jakautuu eri hallinnonaloille (ministeriöt ja virastot), minkä vuoksi on äärimmäisen tärkeä […]

Lue lisää →

Lausunto arviomuistiosta päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

8.1.2024

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23899/2023 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Arviomme mukaan Suomessa tulee ottaa käyttöön uusia päästövähennyskeinoja […]

Lue lisää →

EU taxonomy stakeholder request mechanism

15.12.2023

Platform on Sustainable Finance ja Euroopan Komissio pyysi sidosryhmien kommentteja EU-taksonomia ympäristötavoitteisiin. Kommentit pyydettiin toimittamaan 15.12.2023 mennessä. Lisätietoa: Stakeholder request mechanism – European Commission (europa.eu)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

8.12.2023

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ffbbaa0a-ca56-4bab-a879-4e043466b44e 

Lue lisää →

Lausunto Valtioneuvoston kirjelmä aiheeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (jätepuitedirektiivin muutos)

16.11.2023

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (jätepuitedirektiivin muutos) Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen […]

Lue lisää →

Lausunto aiheeseen Jätehuollon ympäristövaikutukset – EU:n jätepuitedirektiivin tarkistaminen

8.11.2023

Environmental impact of waste management – revision of EU waste framework    

Lue lisää →

Lausunto hallituksen eduskunnalle päästökauppalaiksi sekä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 ja 33 §:n muuttamisesta

6.11.2023

HE 71/2023 vp (eduskunta.fi)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

6.11.2023

HE 53/2023 vp (eduskunta.fi)

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2023 vp)

6.11.2023

HE 72/2023 vp (eduskunta.fi)

Lue lisää →
Scroll to Top