Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (E 48/2021 vp)

22.4.2021

Asiantuntijalausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle kokoukseen 22.4.2021. Asia: HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Poimintoja […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (E 48/2021 vp)

16.4.2021

Asiantuntijalausunto Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle kokoukseen 16.4.2021. Asia: HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi […]

Lue lisää →

ED-EPRTR-Revision-OPC-2020

24.3.2021

Industrial emissions – EU rules updated (europa.eu)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4418/2021 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:llä ei ole huomautettavaa asetusmuutosluonnokseen. Muulta osin SBB haluaa todeta, että Suomen tulisi määrätietoisesti lisätä biokaasun tuotantoa ja käyttöä. […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto valtioneuvoston selonteko EU politiikasta MmV:lle

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VNS 7/2020 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää hyvänä sitä, että Suomi on aktiivinen kiertotalouden saralla. SBB pitää tärkeänä sitä, että Suomi osallistuu […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotukseen kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

23.3.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13551/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Esitämme, että Suomi on laajasti aktiivinen EU:n kiertotaloutta tukevan lainsäädännön kehittämisessä ja varmistaa, ettei kierrätyspohjaisille tuotteille luoda lakiteknisiä esteitä. […]

Lue lisää →

Public Consultation – Evaluation of the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC

23.3.2021

Summary: EU rules (Directive 86/278) aim to ensure that the use of sewage sludge in farming does not harm the environment, animals and humans. Adopted […]

Lue lisää →

Fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

19.2.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9996/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää arvokkaana sitä, että tiekarttaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Arviomme mukaan tiekarttaehdotus on tasapainoinen kokonaisuus, ja […]

Lue lisää →

Lausuntopyyntö kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

9.2.2021

MMM pyysi lausuntoja kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta (VN/5326/2020). Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää arvokkaana sitä, että visiotyössä ja toimeenpano-ohjelman laadinnassa tarkastelu on […]

Lue lisää →

Consultation on the Review of Directive 2018 /2001/EU on the promotion of the use of energy from renewable sources

9.2.2021

Under the European Green Deal, the Commission has committed to stronger action on climate change and will assess how the EU’s greenhouse gas emissions could […]

Lue lisää →
Scroll to Top