Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Asiantuntijalausunto: HE 212/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

19.11.2021

HE 212/2021 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta Näemme, että lainsäädäntöehdotus biokaasun verotuksesta antaa omalta osaltaan työrauhan jo investoinneille ja investointia suunniteleville toimijoille. Täten kannatamme esityksiä liikennebiokaasun […]

Lue lisää →

Kommentit valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2027 – kierrätyksestä kiertotalouteen

19.11.2021

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 – kierrätyksestä kiertotalouteen Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16121/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Biojätteen käsittelyn kapasiteetin tarpeen osalta olemme samoilla linjoilla, että nykyinen laitoskapasiteetti ei […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: HE 215/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

16.11.2021

HE 215/2021 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme toivottavana, että hankinta- ja muuntotuki olisi pidempiaikaisempi ohjauskeino. Selostukseen ehdotuksen talousarviovaikutuksista tulisi lisätä kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen määrärahat vuosille […]

Lue lisää →

Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

28.10.2021

Euroopan komissio pyysi sidosryhmien kommentteja suunnitelmiinsa aiheesta: Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

27.10.2021

U 59/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

27.10.2021

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta (U 53/2021 vp)  

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

26.10.2021

U 55/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

25.10.2021

U 56/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

25.10.2021

Asia: U 56/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi) Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026

19.10.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026 Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14150/2021

Lue lisää →
Scroll to Top