Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

21.9.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23428/2021 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta toimittaa lausunto esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosiksi 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostuksesta

13.9.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16188/2021 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää hyvänä, että läpi suunnitelmaluonnoksen on nostettu esiin tarve pyrkiä kohti kiertotaloutta, ja nähty se ennemmin mahdollisuutena kuin […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen uudeksi ilmastolaiksi

6.9.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14302/2019 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme tärkeänä sitä, että sidosryhmät on otettu laajasti mukaan ilmastolain uudistukseen. Kannatamme pyrkimystä selkeyttää kansallisten […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen asetukseksi energian alkuperätakuista

2.9.2021

Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energian alkuperätakuista. Lausunnot 1.9.2021 mennessä. Lisätietoa: Lausuntopalvelu Tausta Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 […]

Lue lisää →

Kommentit GasGrid Finland Oy:lle alkuperätakuiden sääntöluonnokseen

30.8.2021

GasGrid Finland Oy pyytää kommentteja  luonnosversioon alkuperätakuujärjestelmän säännöistä 20.8.2021 mennessä. Kommenttikierroksella haetaan palautetta, joka huomioidaan sääntöjen jatkotyössä. Virallinen kuuleminen tapahtuu syksyllä Energiaviraston toimesta, kun kommenttien […]

Lue lisää →

Kirjallinen kuuleminen kansallisen tieliikenteen päästökaupan arvioinnista

30.8.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 9.2.2021 poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kansallisen tieliikenteen päästökauppaa Virkamiestyöryhmän tehtävänä on tuottaa kattava arviomuistio, jossa arvioidaan ja valmistellaan kansallisen päästökaupan […]

Lue lisää →

Lausunto ehdotuksiin jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)

27.8.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/538/2019-422 (dl 27.8.2021) Poimintoja SBB:n lausunnosta: Kannatamme esitystä biojätteen erilliskeräysvelvoitteiden kunnianhimon nostamisesta. Esitämme kuitenkin, että biojätteen erilliskeräyksen 2. vaihe alkaisi jo 1.1.2023. Haluamme […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (VM006:00/2021)

26.8.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta – Valtiovarainministeriö (vm.fi)   Esitämme, että pykälää 64 a korjataan siten, että työsuhdeveroedun piiriin saataisiin […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (E 48/2021 vp)

22.4.2021

Asiantuntijalausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle kokoukseen 22.4.2021. Asia: HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Poimintoja […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (E 48/2021 vp)

16.4.2021

Asiantuntijalausunto Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle kokoukseen 16.4.2021. Asia: HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi […]

Lue lisää →
Scroll to Top