Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Hiilipäästöjen vähentäminen – raskaiden hyötyajoneuvojen päästönormien tarkistaminen

31.5.2023

Euroopan komissio pyysi sidosryhmien palautetta asetusmuutosehdotukseen raskaiden ajoneuvojen CO2-standareista 20.5.2023 mennessä. Lisätietoa: Have your say (europa.eu)

Lue lisää →

Kestävä sijoittaminen – EU:n ympäristöluokitusjärjestelmä

15.5.2023

Europan Komissio ehdottaa uusia EU:n luokitusjärjestelmän kriteerejä taloudellisille toiminnoille, jotka edistävät merkittävästi vähintään yhtä seuraavista ympäristötavoitteista: vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu siirtyminen […]

Lue lisää →

Pakkausjätteen vähentäminen – sääntöjen tarkistaminen

24.4.2023

Kommentit Euroopan komission ehdotukseen uudeksi pakkaus ja pakkausjäteasetukseksi. Lisätietoa Euroopan komission sivuilta 

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lannoitevalmisteista

31.3.2023

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteita koskevasta toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta   Yhteenveto SBB:n lausunnosta: Esitämme, että perustelumuistioon kirjataan tarkemmin, että yritys voi hyödyntää […]

Lue lisää →

Hiilen poistamisen sertifiointi – EU:n säännöt (europa.eu)

23.3.2023

Lisätietoa Euroopan komission sivuilta 

Lue lisää →

Vesien pilaantuminen – yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevat EU:n säännöt (päivitys)

14.3.2023

Lisätietoa: Have your say (europa.eu)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

28.2.2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11483/2022 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Kannatamme kaikkia jakeluinfraohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä metaanin osalta. Mielestämme on tärkeää, että tarkastelussa on nesteytetyn metaani lisäksi myös paineistettu metaani. […]

Lue lisää →

Kommentit ehdotuksiin maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lannoitevalmisteista

22.2.2023

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 8.2.2023 sidosryhmätilaisuuden, jossa se esitteli alustavia ehdotuksia uuden lannoitevalmisteasetuksen sisällöstä. SIdosryhmät saivat esittää kommentteja tilaisuudessa sekä jälkikäteen kirjallisesti. Suomen Biokierto ja […]

Lue lisää →

Lausunto komission tiedonantoon lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistaminen

7.2.2023

E 154/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta.  

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto ennakkovaikuttamiseen EU:n maaperän terveyslaista E 128/2022 vp

31.1.2023

E 128/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki    

Lue lisää →
Scroll to Top