Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 ja 2020–2022 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

15.1.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28708/2020

Lue lisää →

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

15.1.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26278/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme arvokkaana ja hyödyllisenä periaatepäätöksen laatimista, sillä se parantaa hallinnon tekemän valmistelutyön läpinäkyvyyttä sekä kokoaa tiiviiksi paketiksi oleelliset ajankohtaiset […]

Lue lisää →

KOMMENTIT KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAAN

23.12.2020

Valtioneuvosto antaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta selonteon eduskunnalle vuoden 2020 loppupuolella. Maakuntakierrokselta saatavaa aineistoa hyödynnetään sen valmistelussa. Tavoitteena on laatia Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava […]

Lue lisää →

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

23.12.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10156/2019

Lue lisää →

Feedback on Sustainable finance – EU classification system for green investments

18.12.2020

Sustainable finance – EU classification system for green investments (europa.eu)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

7.12.2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24159/2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon. SBB pitää tarkoituksenmukaisena, että kestävyyslakia täydentämään on laadittu asetus. Uusiutuvan energian direktiivin […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE 139/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

30.11.2020

Asiantuntijalausunto Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle kokoukseen 1.12.2020 Asia: HE 139/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/E+139/2020 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB:n mielestä hyvää on […]

Lue lisää →

SBB:n kommentit toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeeseen

30.11.2020
Lue lisää →

Finnish Biocycle and Biogas Association contribution to the consultation on the CO2 standards – Inception Impact Assessment

26.11.2020

CO2 emissions for cars and vans – revision of performance standards (europa.eu) Finnish Biocycle and Biogas Association welcomes the efforts of the European Commission to […]

Lue lisää →

Lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

6.11.2020

Suomi toteuttaa kestävän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa talouden kasvupotentiaalia, vihreää ja digisiirtymää sekä alueellista ja sosiaalista eheyttä. Valtiovarainministeriö pyytää ehdotuksia, aloitteita ja palautetta […]

Lue lisää →
Scroll to Top