Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto luonnokseen sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022-2025 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

20.6.2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14010/2024 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme valitettavana sitä, että biokaasun tankkausinfran rakentamisen tukea esitetään poistettavaksi. Biokaasu on kotimainen, kustannustehokas ja investointiystävällinen keino vaikuttaa tehokkaasti […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä Hongkongin yleissopimuksesta ja MARPOL-yleissopimuksen ja Lontoon pöytäkirjan muutoksista

20.6.2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22626/2023 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää hyvänä sitä, että toimia vesistöjen tilan parantamiseksi tehdään laajalla rintamalla. Esityksellä on myös myönteisiä vaikutuksia laivojen ilmastopäästöihin. […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

18.6.2024

SBB toivottaa tervetulleeksi hiilirajamekanismia koskevan luonnoksen hallituksen esitykseksi. EU:n hiilirajamekanismi on odotettu ohjauskeino asettamaan EU:n ulkopuolelta tuleville lannoitteille samat päästövaatimukset kuin EU:n sisämarkkinoilla tuotetuille lannoitteille. […]

Lue lisää →

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma

14.6.2024

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n yleinen lausunto seuraaviin Vesienhoidon keskeisiin kysymyksiin ja työohjelmiin: Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2028-2033 Vastausaika päättyy 17.6.2024 Etelä-Pohjanmaan […]

Lue lisää →

Lausunto Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitykseen

10.6.2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19961/2023 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Biokaasua ei ole sisällytetty kattavasti NECP:iin. Biokaasua on käsitelty Suomen NECP:ssa suhteellisen kattavasti liikennettä ja maataloutta koskevissa osioissa, mutta […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain 118 §:n muuttamisesta

6.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain 118 §:n muuttamisesta (lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23928/2023) Poimintoja SBB:n lausunnosta: Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia niin biokaasutuotannon edistämiseksi kuin […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

29.5.2024

Asia: HE 52/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+52/2024 Poimintoja SBB:n lausunnosta: EU-asetus luokittelee metaanin ’vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi. […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

17.5.2024

Asia: HE 46/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta: https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+46/2024 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Pidämme hankintatukea tärkeänä […]

Lue lisää →

Nitrates – updated rules on the use of certain fertilising materials from livestock manure (RENURE)

16.5.2024

Nitrates – updated rules on the use of certain fertilising materials from livestock manure (RENURE) Komission ehdotuksessa RENURE-lannoitteiden käyttö yli 170 kg N hehtaaria kohden […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2023-2025 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

13.5.2024

TEM pyytää lausuntoja luonnoksesta Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2023-2025 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta. Lausunnot tulee jättää 19.5. mennessä. Lausunto – Lausuntopalvelu Poimintoja SBB:n […]

Lue lisää →
Scroll to Top