Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Kirjallinen lausunto: VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

17.11.2022

VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: VNS 7/2022 vp Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

17.11.2022

VNS 7/2022 vp Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

17.11.2022

VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: kansallinen ilmastopolitiikka

17.10.2022

VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

11.10.2022

Asia: HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+174/2022 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB kannattaa […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: HE 171/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

6.10.2022

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_174+2022.aspx    Poimintoja SBB:n lausunnosta: Raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatuki on erittäin tärkeä ja lakimuutosesitys on kannatettava. Myös määrärahat tulee olla fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaiset. Emme kannata […]

Lue lisää →

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

29.9.2022

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_167+2020.aspx

Lue lisää →

LAUSUNTO U-JATKOKIRJELUONNOKSEEN U 71/2021 VP RYHMÄPOIKKEUSASETUKSEN 2. GREEN DEAL -LIITÄNNÄINEN MUUTOSEHDOTUKSESTA

26.9.2022

EU22 U-jatkokirjeluonnos U 71/2021 vp ryhmäpoikkeusasetuksen 2. Green Deal -liitännäinen muutosehdotus (luonnos liitteenä alapuolella)   Poimintoja SBB:n lausunnosta: Esitämme, että Suomen kantaan lisätään se, että […]

Lue lisää →

LAUSUNTO biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta.

26.9.2022

Lausuntopyyntö biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (382/2016) 4 §:n 5 momentin ja 26 §:n muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta VN/22882/2022    […]

Lue lisää →

Fosforiasetuslausunto

26.8.2022

MMM031:00/2021 SÄÄDÖSVALMISTELU Työryhmä valmistelee lannoitelain nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen fosforin käyttöä koskevat säännökset. Asetus koskee fosforin käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä ympäristö- ja viherrakentamisessa Lisätietoa […]

Lue lisää →
Scroll to Top