Tiedote: Jyrki Heilä on vuoden 2022 Bionääri

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on valinnut yrittäjän ja hallituksen puheenjohtajan (Biopir Oy ja Nurmon Bioenergia Oy) Jyrki Heilän vuoden 2022 Bionääriksi. Titteli julkaistiin tänään Biotalouspäivillä Oulussa.

Jyrkiä voidaan pitää biokaasualan pioneerina, joka jo 2000-luvun alussa tunnisti Saaristomeren valuma-alueen haasteet ja halusi kehittää kestävää lannankäsittelyä. Tällöin perustettiin Biovakka Oy, joka rakensi ensimmäisen keskitetyn maatalouden massavirtoihin perustuvan biokaasulaitoksen Suomeen. Biovakka pyrki koko ajan löytämään kehittyneempiä menetelmiä biokaasulaitoksen toisen lopputuotteen eli mädätysjäännöksen ravinteiden talteenottoon ja tuotteistamiseen. Biovakka osallistui aktiivisesti tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja pilotoi omilla laitoksillaan useita eri ratkaisuja. Ravinnekierrätyksen edelläkävijä, Biovakka Suomi Oy, siirtyi Gasum Oy:n omistukseen vuonna 2016. Vuonna 2021 käynnistyi Biopir Oy:n Vakka-Suomen kotieläinkeskittymässä Vehmaalla sijaitseva biokaasulaitos, joka käsittelee lähistöllä olevien lihasikaloiden lannat biokaasuksi ja typpipitoiseksi nestejakeeksi ja fosforipitoiseksi kuivajakeeksi, joka siirretään Saaristomeren valuma-alueen ulkopuolelle. Biovakassa alkanut työ Saaristomeren eteen lannan käsittelyn kehittämiseksi jatkuu yhä vahvasti. Jyrki on osakkaana Nurmon Bioenergia Oy:n biokaasulaitoshankkeessa, joka tulee olemaan valmistuttuaan Suomen suurin biokaasulaitos ja ensimmäinen pääosin kotieläintuotannon lantoja nesteytetyksi biokaasuksi ja kierrätysravinnetuotteiksi jalostava laitos. Tavoitteena on, että laitos on täydessä tuotannossa vuonna 2024.

”On todella hienoa saada tämä teiltä, alan osaajilta. Biokierto on tämän toimialan mahdollisuus ja välttämättömyys, aina kun käsittelemme biohajoavia materiaaleja, syntyy energiaa, turvallisia kierrätysravinteita tai muita tuotteita. Mielestäni nämä asiat ovat tällä toimialalla edenneet vuosien varrella jonkin verran, mutta kehitettävää löytyy edelleen paljon. Tämä ala on niin laaja, että todellisia osaajia on rajallinen määrä.”, kiteyttää Jyrki Heilä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pyysi ehdotuksia vuoden 2022 Bionääri-tittelin saajaksi -kesä-elokuussa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus valitsi Bionäärin saatujen ehdotusten pohjalta. Vuoden 2022 Bionääri-titteli oli määrä julkaista Biotalouspäivillä Oulussa 20.9.2022.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry haluaa jakaa Bionääri-tittelin henkilölle, joka on edistänyt esimerkillään ja toiminnallaan ravinnekierrätyksen edistymistä Suomessa tai maailmalla. Bionäärin valintakriteerit ovat:

  • Hän on osoittanut todellista tahdonvoimaa, sisua ja ahkeruutta ravinnekierron edistämiseksi.
  • Henkilö on omalla toiminnallaan vaikuttanut positiivisesti toimialan keittymiseen.

Bionääri-titteli on myönnetty seuraaville henkilöille:

2022 Jyrki Heilä, yrittäjä ja hallituksen jäsen (Biopir Oy ja Nurmon Bioenergia Oy)

2021 Sari Luostarinen, erikoistutkija ja johtava asiantuntija, Luonnonvarakeskus

2018 Juhani Suvilampi, toimitusjohtaja, Watrec Oy

2017 Juha Pirkkamaa, toiminnanjohtaja, Biolaitosyhdistys ry

2016 Jukka Rintala, professori, Tampereen Yliopisto

2015 Leif Åkers, toimitusjohtaja, Stromossen Oy

Lisätietoja asiasta antaa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä 0400987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

 

 

 

Scroll to Top