Uutishuone
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Lisää biokaasua ja biokiertoa

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä bloggaa Uusiouutisten Uusioblogissa 30.10.2019.   https://www.uusiouutiset.fi/lisaa-biokaasua-ja-biokiertoa/
Kuva: Suvi Voutilainen, Avena Design

Laatujärjestelmä palvelee ravinnekierrätystä

Suomeen ollaan saamassa kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille. Aiemmin tällaista järjestelmää ei meillä ole ollut, vaikka lannoitevalmistajilla on yrityskohtaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmänsä....
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Toiminnanjohtajan hallitusohjelma-analyysit

Suomen hallitus julkaisi 6.6.2019 hallitusohjelman. Hallitusohjelmassa on lukuisa joukko toimenpiteitä ravinteiden kierron ja biokaasun toimintaympäristön kehittämiseksi Suomessa. Tämä on järkevää...
Scroll to Top