Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Arvioit Kestävä elvytys -työryhmän loppuraportista

9.11.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen asettama työryhmä julkaisi 22.10.2020 loppuraportin, jossa se antaa suosituksia kestävän elvytyksen toimenpiteisiin. Kestävä elvytys -työryhmä on tehnyt toimeksiantonsa mukaisesti ehdotuksia […]

Lue lisää →

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla vauhtia ravinteiden kiertoon

9.11.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä Suomen kestävän kasvun ohjelmat tulisi koostua toimista, jotka edistävät Suomen ilmastotavoitteita sekä luovat laajasti hyötyä usealle eri toimialalle. Biokaasun […]

Lue lisää →

Biotalouspäivät 2020 järjestetään virtuaalisena 17.11. Ilmoittaudu tilaisuuteen!

5.11.2020

Biotalouspäivien teemana vuonna 2020 on hiilineutraali biokierto. Biotalouspäivillä pureudutaan tällä kertaa biokaasun ja ravinnekierrätykseen toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.  Tilaisuuden järjestää Suomen Biokierto ja Biokaasu […]

Lue lisää →

Biokaasun jakeluvelvoite on win-win-ratkaisu

2.11.2020

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) mukaan biokaasun jakeluvelvoite osana yleistä jakeluvelvoitetta tuo oikein toteutettuna liikennebiokaasun pitkäaikaiseksi, toimivaksi, ennakoitavaksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi liikenteen päästöjen vähentämiseen. […]

Lue lisää →

Tiedote: Biokaasulla on merkittävä rooli tieliikenteen päästövähennysten aikaansaamiseksi Suomessa

27.10.2020

Julkaisuvapaa heti Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) mukaan Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän suositukset tukevat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää siirtymää kohti fossiilitonta liikennettä 2035. Työryhmä […]

Lue lisää →

Valtakunnallinen Rakasta joka murua -kampanja levittää tietoutta biojätteen lajittelusta ja ruokahävikin vähentämisestä

27.10.2020

Biojätteen lajittelussa on paljon parannettavaa. Biojätteestä päätyy sekajätteeksi peräti 60 prosenttia. Sitä on sekajätteestä noin kolmasosa – myös kiinteistöissä, joissa erilliskeräys on järjestetty. Kotitalouksissa ei […]

Lue lisää →

Kansallinen lannoitevalmistelain kokonaisuudistus käynnistynyt

12.10.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys lannoitelaiksi.  Hankkeen aikataulu on 5.10.2020-31.07.2022. Hallituksen esitys uudeksi lannoitelaiksi on määrä tulla lausuntokierrokselle […]

Lue lisää →

Fossiiliton liikenne tiekarttatyö etenee – toimenpiteiden vaikutusten arvioinnit julkaistu

6.10.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö, LVM, julkaisee Fossiilittoman liikenteen tiekartan lokakuussa. Tiekartassa tullaan kertomaan liikennesektorin nykytila sekä esitetään toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti: kotimaan liikenteen […]

Lue lisää →

Tiedote: Biokaasuohjelman toimeenpano etenee, mutta eräiden toimenpiteiden toteutus on vaarassa viivästyä

2.10.2020

Julkaisuvapaa heti Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää erinomaisena asiana sitä, että TEM seuraa biokaasuohjelman toimeenpanoa puolivuosittain hallituskauden ajan. SBB:n arvion mukaan biokaasuohjelman toimenpano […]

Lue lisää →

Tiedote: kierrätyslannoitevalmisteiden mahdollisuudet ja uhat vuosina 2020-2023

1.10.2020

Julkaisuvapaa heti Paremmalla hintakilpailukyvyllä ja valmistuksen kannattavuudella, sujuvilla viranomaismenettelyillä sekä kiertotalouden mukaisella lainsäädännöllä voidaan edistää kierrätyslannoitevalmisteiden käyttöä. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, […]

Lue lisää →
Scroll to Top