Toiminta ja hankkeet

Toiminta & hankkeet

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Toiminta vuonna 2023

Ravinnekierrätys sekä biokaasuasiat ovat laajasti mukana sekä kansallisessa että EU-tason linjauksissa. Vuonna 2023 ajankohtaisia säädöshankkeita ovat muun muassa kansalliset lannoitelainsäädäntöuudistus sekä Euroopan komission 55-ilmastopaketin kansallisen toimeenpanon käynnistäminen.  Tammikuussa 2020 valmistui kansallinen biotalousohjelma, joka asettaa laajan joukon toimenpiteitä vuosille 2020-2023. Kestävyys, laatu- ja turvallisuusasiat ovat keskiössä yhdistyksen toiminnassa.

Vuoden 2023 yhdistyksen kansallista vaikuttamistyötä värittävät keväällä 2023 käytävät eduskuntavaalit. Biokiertotoimialan kehittymisen näkökulmasta on tärkeää, että  biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen erityispiirteet huomioidaan ja toimialaan panostetaan määrätietoisesti myös jatkossa. Vuonna 2024 käydään EU-parlamenttivaalit, mikä näkyy kv-tasoisessa työssä.

SBB on mukana työryhmissä sekä erilaisissa yhteistyö- ja kehityshankkeissa.  SBB ylläpitää ja kehittää kansallista Laatulannoite-järjestelmää.  Marraskuussa järjestämme tuttuun tapaan valtakunnalliset Biolaitospäivät. Tähän kaksipäiväiseen asiantuntijatapahtumaan odotetaan satoja osallistujia kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja esityksiä. Tilasuuteen odotetaan myös kymmeniä näytteilleasettajia, mikäli tilaisuus järjestetään fyysisenä tapahtumana.

 

Viralliset edustukset eri foorumeissa ja hankkeissa vuonna 2023

 • Liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämisen työryhmä 20.5.2022-31.3.2023 (jäsen Anna Virolainen-Hynnä; Jussi Vainikka Gasum Oy varajäsen)
 • Liikenne- ja viestintäministeriön EU22-liikennejaosto (jäsen Anna Virolainen-Hynnä; Jussi Vainikka Gasum Oy varajäsen)
 • Liikenne- ja viestintäministeriön Merenkulun sidosryhmäverkosto (jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Traficomin Merenkulun ympäristöverkko (jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Maa- ja metsätalousministeriön Lannoite- ja kasvualusta, alajaosto (jäsen Anna Virolainen-Hynnä; Christoph Gareis HSY varajäsen)
 • Maa- ja metsätalousministeriön luomun alajaosto (jäsen Nelli Pitkänen)
 • Ympäristöministeriön Uusiomateriaalien tuotteistamista käsittelevä työryhmä (UTU-työryhmä) (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan (TENK) jäsenyys (jäsen Anna Virolainen-Hynnä; Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys ry varajäsen)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan (TENK) alaisen kaasujaoston jäsenyys (jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Ympäristöministeriön FinBaltRecycling-hanke, 2022-2023 (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Kiertotaloutta ruoantuotantoon – Biomassojen logistinen aluetarkastelu Järvi-Suomessa (JÄSTI), LUT-yliopisto,1.6.2022 – 31.12.2023 (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Biotalouden edistäminen Uudenmaan maakunnassa-hanke (BioedU), 1.2.2021-31.12.2023, ProAgria Etelä Suomi ry (seurantaryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä
 • VN TEAS-hanke Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa (KEBIO-hanke); 2/2021–3/2023; Suomen Luonnonvarakeskus (projektiryhmän jäsenenä SBB:n hallitus)
 • Biokaasusta fossiilitonta biovetyä ja puhdasta energiaa (GREENE-hanke), 01.07.2021 - 30.06.2023, Oulun Yliopisto (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Biokaasulaitoksen tuottavuuden nosto prosessin optimoinnin avulla (BITUPROP-hanke). Toteutusaika 1.9.2022 -31.12.2024 (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Kierrätyslannoitteiden ja -kasvualustojen kasvinsuojeluainejäämät ja niiden hallinta (KIERTOKAS-hanke), 3/2023-3/2026, Ruokavirasto (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)

Edustus eurooppalaisten järjestöjen työryhmissä

European Biogas Association (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)

 • National associations Platform
 • National Associations Platform's Steering committee
 • Policy Sounding Board
 • Sustainability working group
 • Circular Economyh working group
 • Competition working group
 • Energy and Industry working group
 • Transport working group
 • Biomethane Industrial Partnership / Task Force 3 (TF3) on ‘sustainable potentials for innovative biomass sources’

ECN, European Compost Network (Anna Virolainen-Hynnä jäsen, Christoph Gareis HSY varajäsen)

 • Biosolids task group
 • Compostable Material task group
 • QAS task group
 • Separate collection task group

European natural and biogas vehicle association, NGVA Europe (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)

 • Europe National Representatives Corner
 • CO2 regulation task force
 • Biofuels
 • Vehicles and components

 

Tapahtumat

 • Biokaasun pyöreän pöydän keskustelutilaisuus 14.3.2023
 • Vuosikokous 15.3.2023
 • Biotalouspäivät 20.-21.9.2023 Lappeenrannassa & online
 • Biotalouspäivät syksyllä 2024
 • Nordic Biogas Conference, 2024 Tanska

 

Hankkeet 2023

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry osallistuu mielellään erilaisiin hankkeisiin. Ohessa esittely hankkeista, joissa SBB on mukana.

 

Laatulannoite-järjestelmä

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille ja sitä kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry vastaa järjestelmän ylläpidosta. Lisätietoa www.laatulannoite.fi

 

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin kehittäminen -hanke

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin kehittäminen -hankkeessa laaditaan sidosryhmien kanssa yhteistyönä kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjäljen laskentaohjeistus sekä demo-laskuri. Laskentaohjeistus ja demo-laskuri tulevat olemaan kaikkien halukkaiden saatavilla.

Hankkeen tavoitteena on tuoda ilmi valmisteiden elinkaariset päästöt ja toisaalta hiilikädenjäljen perustuen kansainvälisesti hyväksyttyihin laskentastandardeihin. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta kierrätyslannoitevalmisteista. Hankkeen kohderyhmiä ovat lannoitteiden valmistajat, käyttäjät ja muut ruokaketjun toimijat ja suuri yleisö.

Hankkeen koordinoinnista vastaan Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja hankkeessa on mukana 10 yhteistyökumppania. Hanke toteutetaan 1/2022 4/2023.  Hanke on saanut maaseudun innovaatiorahoitusta (EIP = European Innovation Partnership). Hankkeen nettisivut ovat www.ilmastolannoite.fi.

 

 

PlastLIFE SIP - Muovien kestävä kiertotalous-hanke

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry laatii yhteistyössä biomuovien valmistajien ja kierrätysyritysten kanssa suositukset biohajoavan biomuovin kierrättämiseen biokaasulaitoksessa. Hankkeessa laaditaan myös kriteerit biohajoavalle muoville, laaditaan lainsäädäntökatsaus biohajoavuuteen liittyvistä keskeisistä säädöksistä, testataan kriteereitä biokaasulaitoksilla ja lopulta laaditaan suositukset. Kehitystyössä mukana ovat Biokymppi Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, HSY, Walki Group Oy, Sulapac Oy, Uusiomuovi Oy ja Suomen Kiertovoima KIVO ry. Hanke alkoi tammikuussa 2023 ja jatkuu kesään 2025 asti.

Hanke on osa Suomen Ympäristökeskuksen koordinoimaa PlastLIFE-hanketta, jossa on mukana 17 suomalaista partneria. Hanke on saanut rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Hanke toteutetaan vuosina 2023-2029. SBB koordinoi osahanketta 6.5. Recycling recommendation for biodegradable bioplastics.

 

Lisätietoa:

 

Kierrätyslannoitteiden käytön lisääminen (Laatulannoite2.0) -hanke

Laatulannoite2.0-hankkeen tavoitteena on lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Hankkeessa laaditaan suositukset kierrätyslannoitteiden käyttöön maataloudessa sekä päivitetään Laatulannoite-järjestelmä. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki)-rahoitusohjelmalla. Hanke kesto on 8/2023-12/2024. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja hankepartnereita ovat Suomen Kiertovoima KIVO ry (hankekumppani) ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (hankekumppani) sekä kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, BioSairila Oy, Mäntsälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy).

Lisätietoa:

www.laatulannoite.fi

 

Hankkeet 2019-2022

REGATRACE

Vuosina 2019-2023 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-projektia rahoittaa Euroopan komissio Horizon2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Mukana projektissa on kymmeniä eri organisaatioita eripuolilta Eurooppaa. REGATRACE-projektissa pyritään luomaan tehokas kauppajärjestelmä biometaanin / uusiutuvien kaasujen alkuperätakuun myöntämiseen ja kauppaan (ns. Guarantees of Origin, GoO).

Tehokas kauppajärjestelmä voidaan saavuttaa seuraavilla peruspilareilla:

 • Eurooppalainen biometaani / uusiutuvien kaasujen GoO-järjestelmä
 • Kansallisten GoO-toimielinten perustaminen – uusiutuvan kaasun integroiminen sähkön ja vedyn GoO—järjestelmiin
 • Intergroitu arviointi sekä kestävien raaka-aineiden ”mobilisointi”-strategiat ja teknologian synergiat
 • Tuki biometaanin markkinoiden synnyttämiseksi
 • Tulosten siirrettävyys hankkeen maiden ulkopuolelle

Projektissa luodaan eurooppalainen GoO-toimielinten verkosto sisällyttämällä olemassa olevat kansalliset biometaanirekisterit ja perustamalla GoO-toimielimet niihin maihin, joista ne puuttuvat (Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Puola, Liettua ja Romania). REGATRACE luo pohjan kansallisten biometaanirekisterien perustamiseksi neljään maahan (Kroatia, Kreikka, Tšekin tasavalta, Latvia, Ukraina, Slovenia ja Ruotsi). Projekti on tiiviisti kytköksessä päivitettyyn uusiutuvan energian direktiviin (RED II), joka luo uudet velvoitteet biokaasun alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottamiseksi.

Lisätietoa hankkeesta: www.regatrace.eu

 

Sustainable Biogas-hanke

Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman hankkeen tavoitteena oli edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää ravinnepäästöjä sen koko elinkaaren aikana, ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten sivuvirtojen kierrätyksen ja loppusijoituksen. Toimenpiteet kohdennettiin kolmelle alueelle: Varsinais-Suomi, Zemgale (Latvia) ja Ahvenanmaa, mutta hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää koko Itämeren alueella.

Hanke kokosi suosituksia ja parhaita toimintatapoja ravinteiden hallinnan huomioivaan biokaasun tuotantoon biokaasun tuottajille, luvittaville ja valvoville viranomaisille sekä päätöksentekijöille. Lisäksi toteutettiin alueellisia ravinteidenhallintasuunnitelmia, kehitettiin kansallisia kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmiä ja kannustettiin eri sidosryhmiä vuoropuheluun puhdistamolietteen hyödyntämismahdollisuuksista.

Sustainable Biogas oli Interreg Central Baltic -ohjelman rahoittama hanke, jonka toteuttivat vuosina 2020–2022 John Nurmisen Säätiö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut ja Latvian Biokaasuyhdistys.

SBB koordinoi työpakettia 4, jonka puitteissa laajennetaan Suomen Laatulannoite-järjestelmää uusille tuotteille ja luodaan vastaavanlainen laatujärjestelmä Latviaan. Anna Virolainen-Hynnä toimii työpaketin 4 projektipäällikkönä.

Lisätietoa:

 

Rakasta joka murua -viestintäkampanja (2021)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on mukana Ympäristöministeriön koordinoimassa valtakunnallisessa biojätteen kierrätyskampanjassa, jonka puitteissa toteutetaan erilaisia viestintäkampanjoita vuoden 2021 aikana. Mukana olevat osapuolet voivat järjestää myös omia kampanjoita. SBB on laatinut infolehtisen, jossa kerrotaan kierrätyksen hyödyistä. Lisäksi vuoden 2021 aikana tulemme hyödyntämään kampanja-aiheisia kuvia sosiaalisessa mediassa.

Infolehtinen biojätteen kierrätyksestä (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helmikuu 2021)

 

 

Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa -hanke (5-9/2020)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry selvittävät yhdessä orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nykytilaa sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomia muutoksia. Toteutetun säädöstarkastelun pohjalta pyrittiin tunnistamaan lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittämään suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Hanke koostuu konsulttiselvityksestä ja työpajasta, joiden pohjalta luonnostellaan hankkeen loppuraportti. Konsulttiselvityksen toteuttaa Winto Better World Oy. Hanke on saanut rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Hankkeen kesto on toukokuu-syyskuu 2020. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Mukana hankkeessa ovat myös VVY, Metsäteollisuus ry, Elintarviketeollisuus ry ja ProAgria, jotka ovat SBB:n ohella hankkeen ohjausryhmässä.

 

LARA-laaturavinnehanke

LARA-laaturavinnehanke toteutettiin 2.7.2018 – 29.2.2020. Hankkeessa kehitettiin Laatulannoite-järjestelmä kierrätyslannoitteille. Hankkeen alussa Biolaitosyhdistys toimi hankkeen koordinaattorina, mutta vetovastuu siirtyi SBB:lle kesäkuussa 2019.  Hanke toteutettiin yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö, Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma. Muut rahoittajat ovat Sitra sekä yhdeksän alalla toimivaa yritystä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Honkajoki Oy, Kekkilä Oy, LABIO Oy, Lakeuden Etappi Oy, Lammin Puutarhamulta, Mustankorkea Oy, Ab Stormossen Oy ja Vehkosuon Komposti Oy. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina em. rahoittajien lisäksi Biolan Oy ja Gasum Oy sekä Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten Liitto, Ruokavirasto, Suomen Ympäristökeskus, Viherympäristöliitto ja lisäksi yksi viljelijöiden ja yksi viherrakennusyrittäjien edustaja. Lisätietoa hankkeesta: www.laatulannoite.fi

Scroll to Top