Toimintakertomukset ja -suunnitelmat

Toiminta

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

2019 Toimintakertomus 2019 Toimintasuunnitelma 2019
2020 Toimintasuunnitelma 2020

Toiminta vuonna 2020

Edellisinä vuotena käytiin sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit. Ravinnekierrätys sekä biokaasuasiat ovat laajasti mukana sekä kansallisessa hallitusohjelmassa että EU-tason linjauksissa. Tammikuussa valmistui kansallinen biotalousohjelma, joka asettaa laajan joukon toimenpiteitä vuodelle 2020-2023.

Vuonna 2020 ajankohtaisia säädöshankkeita ovat muun muassa EU-lannoitevalmisteasetuksen, jäte- sekä uusiutuvan energian muutosdirektiivien (RED II) kansalliset toimeenpanot sekä liikenne-, energia- ja ilmastopolitiikan päivitykset. Biokaasun liikennekäytöstä puolestaan linjataan useissa EU-tasoisissa säädöshankkeissa sekä muun muassa kansallisessa jakeluinfratukiasetuksen päivityksessä. Tammikuussa valmistui kansallinen biotalousohjelma, joka asettaa laajan joukon toimenpiteitä vuodelle 2020-2023.

Laatu- ja turvallisuusasiat ovat keskiössä yhdistyksen toiminnassa. Maaliskuusta alkaen SBB ylläpitää ja kehittää kansallista Laatulannoite-järjestelmää. LARA-laaturavinnehanke päättyy helmikuun lopussa.

Vuosina 2019-2022 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-hankkeelle on myönnetty Horisontti2020-rahoitus.

Marraskuussa järjestämme valtakunnalliset Biolaitospäivät. Tähän kaksipäiväiseen asiantuntijatapahtumaan odotetaan satoja osallistujia kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja esityksiä. Tilasuuteen odotetaan myös kymmeniä näytteilleasettajia.

Viralliset työryhmät

·       TEM:n  kansallisessa kestävyyskriteerit –työryhmä (RED II)

·       TEM:n luvitustyöryhmä (RED II)

·       TEM:n Kansallisen Biokaasuohjelman laadintatyö (päättyi 28.1.)

·       LVM:n Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä

·       LVM:n Puhtaat julkiset ajoneuvot muutosdirektiivi

·       MMM:n Lannoitetyöryhmä

Hankkeet

·       Laatulannoite (LARA-laaturavinnehanke)

·       REGATRACE-H2020-hanke (Vuosina 2019-2022 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-hankkeelle on myönnetty Horisontti2020-rahoitus.)

·       Interreg-hanke (yhteistyö mm. John Nurmisen Säätiön kanssa; kesto 3 vuotta)

·       Valtakunnallinen biojätteen kierrätyksen viestintäkampanja (YM)

Tapahtumat

·       Biometaani työpaja maaliskuussa

·       Biotalouspäivät marraskuussa

Scroll to Top