Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta

Tavoitteet ja manifesti

Alan kehittäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttävät suunnitelmallista toimintaa ja hyvää yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Toimialamme on vasta kehittymässä, minkä vuoksi esimerkiksi lainsäädännölliset puitteet ovat osin vasta muotoutumassa. Myös tietoisuutta toimialasta tulee lisätä niin päättäjien, virkamiesten, yhteistyökumppanien kuin suurenkin yleisön keskuudessa.

Yhdistyksen tavoitteena on varmistaa toimialalle hyvät toimintaedellytykset sekä tuotteiden hyvä kilpailukyky. SBB:n keskeisin tehtävä on edistää kestävää ja vastuullista biohajoavien jätteiden ja muiden biohajoavien orgaanisten ainesten käsittelyyn, jalostamiseen ja myyntiin liittyvää toimintaa, mitä toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä:

 • SBB seuraa toimialaan liittyvää kehitystä eri maissa.
 • SBB jakaa puolueetonta ja ajankohtaista tietoa toimialasta jäsenistölle ja yleisölle.
 • SBB osallistuu alan säädösten, menettelytapojen ja teknologian kehittämiseen lausunto- ja  työryhmätöiden kautta.
 • SBB ylläpitää yhteyksiä jäsenistöön sekä sidosryhmiin ja toimialan muihin valtakunnallisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.
 • SBB tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa viestintää ja tiedotusta tiedotusvälineissä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, kursseja ja näyttelyjä, opinto- ja messumatkoja, osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin, julkaisemalla tiedotteita ja jäsenlehteä sekä ylläpitämällä www-sivuja.
 • SBB neuvoo jäsenistöään alan kaupallisissa, hallinnollisissa, teknisissä ja ympäristöllisissä  kysymyksissä.
 • SBB osallistuu erilaisiin hankkeisiin ja yhteistyöprojekteihin.
Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Toiminta vuonna 2020

Edellisinä vuotena käytiin sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit. Ravinnekierrätys sekä biokaasuasiat ovat laajasti mukana sekä kansallisessa hallitusohjelmassa että EU-tason linjauksissa. Tammikuussa valmistui kansallinen biotalousohjelma, joka asettaa laajan joukon toimenpiteitä vuodelle 2020-2023.

Vuonna 2020 ajankohtaisia säädöshankkeita ovat muun muassa EU-lannoitevalmisteasetuksen, jäte- sekä uusiutuvan energian muutosdirektiivien (RED II) kansalliset toimeenpanot sekä liikenne-, energia- ja ilmastopolitiikan päivitykset. Biokaasun liikennekäytöstä puolestaan linjataan useissa EU-tasoisissa säädöshankkeissa sekä muun muassa kansallisessa jakeluinfratukiasetuksen päivityksessä. Tammikuussa valmistui kansallinen biotalousohjelma, joka asettaa laajan joukon toimenpiteitä vuodelle 2020-2023.

Laatu- ja turvallisuusasiat ovat keskiössä yhdistyksen toiminnassa. Maaliskuusta alkaen SBB ylläpitää ja kehittää kansallista Laatulannoite-järjestelmää. LARA-laaturavinnehanke päättyy helmikuun lopussa.

Vuosina 2019-2022 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-hankkeelle on myönnetty Horisontti2020-rahoitus.

Marraskuussa järjestämme valtakunnalliset Biolaitospäivät. Tähän kaksipäiväiseen asiantuntijatapahtumaan odotetaan satoja osallistujia kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja esityksiä. Tilasuuteen odotetaan myös kymmeniä näytteilleasettajia.

Viralliset työryhmät

 • TEM:n  kansallisessa kestävyyskriteerit –työryhmä (RED II)
 • TEM:n luvitustyöryhmä (RED II)
 • TEM:n Kansallisen Biokaasuohjelman laadintatyö (päättyi 28.1.)
 • LVM:n Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä
 • LVM:n Puhtaat julkiset ajoneuvot muutosdirektiivi
 • MMM:n Lannoitetyöryhmä

Hankkeet

 • Laatulannoite (LARA-laaturavinnehanke)
 • REGATRACE-H2020-hanke (Vuosina 2019-2022 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-hankkeelle on myönnetty Horisontti2020-rahoitus.)
 • Interreg-hanke (yhteistyö mm. John Nurmisen Säätiön kanssa; kesto 3 vuotta)
 • Valtakunnallinen biojätteen kierrätyksen viestintäkampanja (YM)

Tapahtumat

 • Biometaani työpaja maaliskuussa
 • Biotalouspäivät marraskuussa

 

Scroll to Top