Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Tiedote: Biokaasulla on merkittävä rooli tieliikenteen päästövähennysten aikaansaamiseksi Suomessa

27.10.2020

Julkaisuvapaa heti Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) mukaan Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän suositukset tukevat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää siirtymää kohti fossiilitonta liikennettä 2035. Työryhmä […]

Lue lisää →

Valtakunnallinen Rakasta joka murua -kampanja levittää tietoutta biojätteen lajittelusta ja ruokahävikin vähentämisestä

27.10.2020

Biojätteen lajittelussa on paljon parannettavaa. Biojätteestä päätyy sekajätteeksi peräti 60 prosenttia. Sitä on sekajätteestä noin kolmasosa – myös kiinteistöissä, joissa erilliskeräys on järjestetty. Kotitalouksissa ei […]

Lue lisää →

Kansallinen lannoitevalmistelain kokonaisuudistus käynnistynyt

12.10.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys lannoitelaiksi.  Hankkeen aikataulu on 5.10.2020-31.07.2022. Hallituksen esitys uudeksi lannoitelaiksi on määrä tulla lausuntokierrokselle […]

Lue lisää →

Fossiiliton liikenne tiekarttatyö etenee – toimenpiteiden vaikutusten arvioinnit julkaistu

6.10.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö, LVM, julkaisee Fossiilittoman liikenteen tiekartan lokakuussa. Tiekartassa tullaan kertomaan liikennesektorin nykytila sekä esitetään toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti: kotimaan liikenteen […]

Lue lisää →

Tiedote: Biokaasuohjelman toimeenpano etenee, mutta eräiden toimenpiteiden toteutus on vaarassa viivästyä

2.10.2020

Julkaisuvapaa heti Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää erinomaisena asiana sitä, että TEM seuraa biokaasuohjelman toimeenpanoa puolivuosittain hallituskauden ajan. SBB:n arvion mukaan biokaasuohjelman toimenpano […]

Lue lisää →

Tiedote: kierrätyslannoitevalmisteiden mahdollisuudet ja uhat vuosina 2020-2023

1.10.2020

Julkaisuvapaa heti Paremmalla hintakilpailukyvyllä ja valmistuksen kannattavuudella, sujuvilla viranomaismenettelyillä sekä kiertotalouden mukaisella lainsäädännöllä voidaan edistää kierrätyslannoitevalmisteiden käyttöä. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, […]

Lue lisää →

Jaossa 13 miljoonaa euroa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille – haku 30.10 asti

24.9.2020

Ympäristöministeriö on käynnistänyt avustushaun hankkeille, jotka edistävät jätevesien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä, parantavat jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta tai energian talteenottoa taikka tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja. Haku […]

Lue lisää →

Laatulannoitejärjestelmän Laatukäsikirjan versio 2.1 on julkaistu

10.9.2020

Laatukäsikirjaa on päivitetty ja uusi Laatukäsikirjan versio 2.1 on voimassa 11.9.2020 alkaen.  Kierrätyslannoitevalmisteiden kansallisessa laatujärjestelmässä noudatetaan aina voimassa olevaa laatukäsikirjaa. Uusi laatukäsikirja korvaa aina edellisen […]

Lue lisää →

Yhdistysten kannanotto biokaasun lämmityskäytön verotuksesta

10.9.2020

Bioenergia ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Vesilaitosyhdistys ry sekä Suomen Kiertovoima ry  haluavat esittää huolensa valtionvarainministeriön vetämän virkamiestyöryhmän 2.9.2020 julkaisemaan […]

Lue lisää →

Tutustu SBB:n lausuntoon lakiesitykseen RED 2:n lupamenettelyistä

4.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä Tutustu SBB:n lausuntoon –> Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi […]

Lue lisää →
Scroll to Top