Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Lannoitelainsäädäntö muuttuu: tutustu SBB:n lausuntoon luonnoksesta lannoitelaista

26.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi 21.1. mennessä lausunnot lannoitelakiluonnokseen. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää lainsäädäntöuudistusta hyvin tärkeänä, sillä se vaikuttaa suoraan kierrätyslannoitteiden käyttöön ja valmistukseen. […]

Lue lisää →

SBB:n hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä

26.1.2022

Tervetuloa jäseniksi Naturabiomat Finland Oy ja Humuspehtoori Oy!  Pistetään yhdessä vauhtia ravinteiden kierrätykseen!

Lue lisää →

Hiiliviljelyaloite edistää biokierron ilmasto- ja ympäristöhyötyjen tunnistamista

22.12.2021

Komissio julkaisi joulukuun puolivälissä niin sanotun hiiliviljelyaloitteen. Kyseinen tiedonanto kestävästä hiilen kierrosta on osa komission Fit for 55- ilmastopakettia taustallaan tavoite hiilineutraalista EU:sta vuoteen 2050 […]

Lue lisää →

Haku BRANCHES-hankkeen avoimeen ideakilpailuun 28.2. asti

21.12.2021

BRANCHES Tutkimuksesta potkua biotalouteen verkosto julistaa kaikille avoimen ideakilpailun avatuksi. Kilpailun tarkoitus on: Tehdä innovatiiviset uudet käytännöt tai työtavat tunnetuiksi Edistää tiedonvaihtoa ja verkostoitumista Parantaa […]

Lue lisää →

Uusi asetus energiainvestointituista voimaan

17.12.2021

Uusi asetus mahdollistaa hakemaan tukea niin uusille biokaasulaitosinvestoinneille kuin nykyisten laitosten laajennuksille. Lisäksi rahoitusta on mahdollista hakea vähähiilisten kaasujen kaasuverkkoinvestointeihin. Biokaasu luokitellaan vähähiiliseksi kaasuksi. Uuden […]

Lue lisää →

SBB:n hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä

17.12.2021

Tervetuloa jäseniksi Honkainfra Oy ja PGF Pro-Group Finland Oy sekä kaksi uutta henkilöjäsentä!

Lue lisää →

Tiedote: biometaanin tuotanto on monikertainen vuonna 2025

17.12.2021

Biometaanin ja biokaasun tuotantokapasiteetti on kasvussa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan uutta tuotantokapasiteettia on käytössä vuonna 2025 noin 330 GWh, josta 82 prosenttia […]

Lue lisää →

Tiedote: Suomessa petrattavaa biojätteiden kierrätyksessä

16.12.2021

Suomessa biojätteen kierrätysaste oli 42 prosenttia vuonna 2020.  Lähivuosina biojätteen erilliskeräysvelvoitteet tiukkenevat ja uutta kierrätyskapasiteettia valmistuu eri puolille Suomea. Suurin osa jätteestä päätyy edelleen polttoon. […]

Lue lisää →

Uusi laki energian alkuperätakuista on tullut voimaan 3.12.2021

15.12.2021

Lain tarkoituksena on parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan ostamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta. Alkuperätakuut auttavat käyttäjää varmistamaan, että käytetty energia on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. […]

Lue lisää →

Biokaasun verotus muuttuu 1.1.2022 – koskee tuottajia & käyttäjiä

13.12.2021

Biokaasun verotukseen tulee muutoksia 1.1.2022 alkaen. Muutokset koskevat biokaasun valmisteverotusta ja tietyissä tapauksissa myös biokaasulaitosten sähköverotusluokitusta. Maakaasun verotasoon ei ole esitetty muutoksia vuodelle 2022. Ei-kestävää […]

Lue lisää →
Scroll to Top