Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Euroopan komissio haluaa tehostaa jätevesien käsittelyä

21.11.2022

EU:n komissio julkaisi 26.10. lainsäädäntöehdotuksen yhdyskuntajätevesidirektiivin muuttamisesta. Yhdyskuntajätevesidirektiivi koskee yhdyskuntajätevesien keräilyä, käsittelyä ja vesistöön johtamista tavoitteena erityisesti ympäristönsuojelu. Se on tullut voimaan 1991. Komissio haluaa […]

Lue lisää →

Komissio esittää toimia lannoitekriisin ratkaisuun

18.11.2022

Lannoitteilla on merkittävä rooli elintarviketurvan kannalta. Niiden tuotanto ja kustannukset riippuvat suurelta osin maakaasusta. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena meneillään on maailmanlaajuinen mineraalilannoite- ja energiakriisi, […]

Lue lisää →

Biokaasun pientuottaja – rekisteröidy Verohallintoon nyt

15.11.2022

Kaikkien biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä Valmisteverotuksen rekisteriin ennen biokaasun tuotannon aloittamista. Jos suunniteltu biokaasun tuotantomäärä on vuodessa: enintään 1 GWh, riittää, että rekisteröityy biokaasun pientuottajaksi. […]

Lue lisää →

Biokaasulaitoksen tuottavuuden nosto prosessin optimoinnin avulla -hanke käynnistynyt

1.11.2022

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on mukana Biokaasun tuotannon optimointi -hankkeen ohjausryhmässä, jolle on myönnetty EIP-rahoitusta. Oulun Yliopiston Kajaanissa sijaitsevan Biojalostamon mittaukset -tutkimusryhmän vetämässä BITUPROP […]

Lue lisää →

SBB rekrytoi: ravinnekierrätyksen asiantuntija

1.11.2022

Etsimme ravinnekierrätyksen asiantuntijaa vastaamaan ravinteiden kierrätykseen liittyvien politiikkatoimien arvioinnista, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä muista kehittämistoimista. Työtehtäviin kuuluu myös erilaisten viestintätoimien toteuttaminen, kuten tiedotteiden ja artikkelien […]

Lue lisää →

Sustainable Biogas -hankkeen suositukset

1.11.2022

Sustainable biogas -hanke on päättynyt. John Nurmisen Säätiön vetämä Sustainable Biogas -hanke edisti ravinnepäästöjen vähentämistä. Hanke tehtiin yhteistyössä biokaasualan ja eri sidosryhmien kanssa. Työssä huomioitiin […]

Lue lisää →

Ympäristöministeriön avustushaun ravinnekierrätyksen hankkeille

31.10.2022

Ympäristöministeriö avaa avustushaun ravinnekierrätyksen hankkeille, jotka liittyvät maatalouden huoltovarmuuspakettiin. Avustuksia kohdennetaan erityisesti yhdyskuntien jätevesien, lietteiden ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseen. Tavoitteena on parantaa ravinne- […]

Lue lisää →

Biokierto ja Biokaasu -lehti 2/2022 julkaistu

26.10.2022

Tutustu tuoreeseen Biokierto ja Biokaasu -lehteen täältä!  Lehdessä esitellään ajankohtaisia asioita biokaasusta ja ravinnekierrätyksestä sekä tuttuun tapaan katsaus ajankohtaisiin biokierron säädösasioihin. TÄSSÄ LEHDESSÄ MUUN MUASSA Biokiertoa […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto: kansallinen ilmastopolitiikka

17.10.2022

VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa […]

Lue lisää →

Järvi-Suomen biomassojen sijainti ja potentiaali biokaasuntuotantoon kartoitetaan JÄSTI-hankkeessa

12.10.2022

Maataloudessa syntyy sivuvirtoja, kuten lantaa ja kasviperäistä biomassaa, jotka tarjoavat mahdollisen käyttämättömän resurssin uusiutuvaan energiantuotantoon. Nämä biomassat sijaitsevat hajallaan maatalousalueilla, mikä saattaa rajoittaa niiden hyödyntämistä. […]

Lue lisää →
Scroll to Top