Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Tiedote: Ravinteet ja hiili tehokkaaseen kiertoon vuoteen 2030 mennessä

21.3.2023

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Baltic Sea Action Group, Kierrätysteollisuus ry, John Nurmisen Säätiö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ProAgria Keskusten Liitto, Suomen Kiertovoima […]

Lue lisää →

Tiedote: Biokaasun ja ravinnekierrätyksen toimialan kasvua tulee vauhdittaa

20.3.2023

 Julkaisuvapaa heti Suomessa on vahva yhteinen tahtotila biokaasun puolesta ja selkeät näkemykset tarvittavista toimenpiteistä. Biokaasu- ja ravinteiden kierrätysinvestointeja voidaan vauhdittaa vuosina 2023-2027 sujuvilla investointimenettelyillä, toimivalla […]

Lue lisää →

Kierrätyslannoitteiden ja -maanparannusaineiden markkinat eivät täytä hyvin toimiviksi markkinoiksi määriteltäviä kriteerejä kertoo EYK:n tuore raportti

7.3.2023

Uusioraaka-aineet ovat ratkaisevan tärkeitä kiertotaloudelle. Tämä johtuu siitä, että uusioraaka-aineet mahdollistavat kierrätettävien tuotteiden palaamisen tuotannon arvoketjuun, mikä vähentää riippuvuutta primääriresursseista. Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tuore raportti […]

Lue lisää →

Kiinnostava tapahtuma: Vuoropuheluwebinaari Ravinteiden kierrätyksen hankkeiden rahoituksesta tiistaina 18.4.2023

3.3.2023

Ravinteiden kierrätykseen on tarjolla poikkeuksellisen merkittäviä tukimahdollisuuksia. Tervetuloa ympäristöministeriön webinaariin kuulemaan Raki-ohjelmasta avustusta saaneiden kokemuksia ja keskustelemaan rahoitusmahdollisuuksista! Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella […]

Lue lisää →

Biokaasuinvestointeille mahdollista pyytää etusijamenettelyn soveltamista

2.3.2023

Toiminnanharjoittaja voi pyytää etusijamenettelyn soveltamista vesitalous- tai ympäristölupahakemuksensa käsittelyssä vuosina 2023–2026. Etusijalle pääsyn tarkoituksena on mahdollistaa lupahakemuksen tavanomaista nopeampi käsittely aluehallintovirastossa. Etusijan saavat hakemukset, jotka […]

Lue lisää →

Biokierron vaaliviestit: kestävästi Suomesta

1.3.2023

Biokaasu & ravinteiden kierrätys on 4-win-win: Vahvistaa Suomen energia-& ravinneomavaraisuutta Vähentää päästöjä maataloudessa & liikenteessä Lisää tuotantopanosten kotimaisuusasetetta Luo hyvinvointia taajamiin & taajamien ulkopuolelle Tutustu […]

Lue lisää →

Suomen ruokaturvaa voidaan viedä eteenpäin biokiertoa ja biokaasulaitosinvestointeja edistämällä

28.2.2023

Suomen ruokaturvaa haastetaan nyt monesta suuntaa: riippuvuus ulkomaisista maatalouden tuotantopanoksista kuten energiasta, lannoitteista sekä valkuaisrehusta ja aikaisempaa epävakaammat sääolosuhteet ja ääri-ilmiöt.  Nämä tekijät tulevat jatkossakin […]

Lue lisää →

Harnessing Biogenic Carbon Dioxide from Biogas Plants: GasumHackathon

23.2.2023

GasumHackathon is open for anyone interested in utilising the biogenic carbon dioxide (CO2) generated as side stream from the biogas upgrading process in Gasum’s biogas […]

Lue lisää →

Tiedote: korona-aika vähensi jätteiden kierrätystä

23.2.2023

Suomessa biojätteen kierrätysaste oli 39 prosenttia vuonna 2021, kun viitenä edellisenä vuonna on oltu yli 40 prosentin kierrätysasteessa. Myös muiden yhdyskuntajätteiden kierrätys väheni, mutta jätteenpoltto […]

Lue lisää →

KUTSU: Biokaasun ja ravinnekierrätyksen pyöreän pöydän keskustelu

16.2.2023

Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy,  Kiertovoima ry, Suomen […]

Lue lisää →
Scroll to Top