Biokaasun tuotanto

Tuotanto

Biokaasutekniikalla voidaan hyödyntää bakteerien luonnollista kykyä tuottaa orgaanisesta aineksesta metaania. Biokaasulaitoksessa luonnollinen prosessi toteutetaan hallitusti siten, että metaani saadaan talteen käytettäväksi uusiutuvana polttoaineena.

Biokaasulaitoksilla on maailmassa jo pitkä historia. Tekniikka on tunnettu Kiinassa jo useita satoja vuosia ja Intiassakin 1800-luvulta asti. Suomessa ensimmäiset kokeilut biokaasun tuotannossa tehtiin 1900-luvun alussa.

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla. Katso Suomen biokaasulaitokset kartalta alapuolelta. Biokaasun tuotanto vuonna 2021 oli noin 1 TWh.

Honkajoki biokaasulaitos
Honkajoki biokaasulaitos, Gasum

Biometaani

Biometaani on yhteisnimitys enimmäkseen metaanista koostuville ja biologisesta materiaalista tuotetuille kaasuille. Biokaasua voidaan tuottaa mädättämällä kaikesta orgaanisesta jätteestä paitsi puusta ja muusta paljon ligniiniä sisältävästä aineksesta. Puusta erotettu selluloosa on kuitenkin mahdollista mädättää. Biometaania voidaan tuottaa puuaineksesta termisellä kaasutuksella.

Metaania voidaan tuottaa myös ns. Power-to-Gas-teknologialla, jolloin sähköenergia pilkkoo elektrolyysin avulla vettä hapeksi ja vedyksi, joka voidaan hyödyntää sellaisenaan tai edelleen jatkojalostaa metanoinnin avulla metaaniksi. Metaanin etu on vetyä huomattavasti helpompi käsiteltävyys. Power-to-Gas-menetelmässä metaani tuotetaan aurinko- ja tuulienergialla, joten siitä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Power-to-Gas-teknologian avulla voidaan varastoida sähköenergiaa. Tämä on tarpeen, kun uusiutuva energian tuotanto on säästäriippuvaista. Power-to-Gas-menetelmällä on herättänyt kiinnostusta metaanin käyttäjien ja tuottajien keskuudessa, mutta menetelmä on vielä tutkimus- ja kehitysvaiheessa.

 

Biokaasun tuotantolaitokset ja yksiköt

Kartalta löydät kaikki suomalaiset biokaasulaitokset. Mikäli haluat toimittaa päivitettyjä tietoja karttaan, niin voit tehdä sen tällä tiedonkeruulomakkeella. Tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Scroll to Top