Kierrätyslannoitteet

Kierrätys­lannoitteet

Sekä kompostilaitokset että biokaasulaitokset toimivat lannoitteiden, maanparannusaineiden ja kasvualustojen valmistajina tai tuottavat niiden raaka-ainetta.

Lannoitevalmistelain (539/2006) tavoitteena on, että Suomessa markkinoille saatettavat lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja hyvälaatuisia sekä kasvintuotantoon sopivia. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää lannoitevalmisteiksi soveltuvien sivutuotteiden hyötykäyttöä silloin, kun ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisille, eläimille, kasveille tai ympäristölle ja niillä on positiivisia vaikutuksia kasvien kasvuun.

Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat lannoitevalmistetyyppinimiryhmät:

  • lannoitteet
  • kalkitusaineet
  • maanparannusaineet
  • kasvualustat
  • mikrobivalmisteet

Jokaisen Suomessa markkinoille saatettavan ja maahan tuotavan lannoitevalmisteen tulee kuulua joko kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon (MMM asetus 24/11 + Eviran määräys 1/2016) tai EY-lannoitteiden osalta lannoitetyyppien luetteloon (2003/2003, liite I).

Yhteistyö ja vaikuttaminen viranomaisiin lainsäädännön tulevissa muutostarpeissa on tärkeää kierrätysravinteiden monipuolisemman käytön mahdollistamiseksi.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Kuva: Adobe Stock
Scroll to Top