Joutsenmerkin kriteeriehdotus nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille, versio 4

Vielä ehtii antaa lausuntoja koskien Joutsenmerkin  nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden kriteerejä. Kaikki lausunnot ovat erittäin tärkeitä kriteerien laadun varmistamiseksi. Kuka tahansa kriteerien kehittämisestä kiinnostunut voi antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille. Lausuntoaikaa on perjantaihin 9.9.2022 saakka.

Suurimmat muutokset

  • Kriteerit on laajennettu koskemaan bionestekaasua (tunnetaan myös nimellä uusiutuva propaani ja biopropaani), jota myydään pulloissa ja säiliöissä kuljetus- ja lämmitystarkoituksiin sekä teollisuudelle.
  • Uusiutuvien raaka-aineiden osuutta koskevaa vaatimusta on tiukennettu 100 prosenttiin kaikissa Joutsenmerkityissä polttoaineissa.
  • Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa on suljettu pois mahdollisuus käyttää ravinto- ja rehuviljakasveja.
  • Kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa on suljettu pois mahdollisuus käyttää primääriraaka-aineita – sallittuja ovat ainoastaan biogeeniset tähteet ja jätteet.
  • Kasvihuonepäästöjen vähentämisen vaatimusta on tiukennettu.

Lisätietoa täältä!

 

Scroll to Top