Muut julkaisut

Muut julkaisut

Biokaasulaitosrekisteri

Suomen Biokaasuyhdistys aloitti yhdessä Joensuun yliopiston kanssa 1990-luvulla biokaasulaitosrekisterien julkaisemisen. Niitä varten on kerätty ja tilastoitu tiedot Suomessa toimivista biokaasulaitoksista, niiden tuottamasta kaasusta ja kaasun käytöstä vuodesta 1994 alkaen. Biokaasun liikennekäyttö ei alunperin ollut mukana, mutta Suomen Biokaasuyhdistyksen aloitteesta se tuli mukaan 14. rekisteriin. Siitä alkaen liikennebiokaasutilastot on julkaistu koko historian ajalta eli vuodesta 1941 alkaen. Nykyään Itä-Suomen yliopisto vastaa rekisterin tietojen keräämisestä ja raportin kokoamisesta. Rekisteri julkaistaan vuosittain Itä-Suomen yliopiston metsä- ja luonnontieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa

Laatukäsikirja

Laatujärjestelmähanke Lara on tuottanut Laatukäsikirjan, versio 1.0. Se, kuten laatujärjestelmää kehittävän hankkeemme aiemmat raportit ja muu aineisto löytyvät hankkeen kotisivuilta www.laatulannoite.fi kohdasta Julkaisut.

Työ aloitettiin v. 2017

Laatujärjestelmän laadintatyön käynnistyessä pidettiin kick off-seminaari 12.9.2017 Helsingissä. Seminaarin esitelmät:

Scroll to Top