Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Tiedote: Biojätteen lajittelu on kiertotaloutta parhaimmillaan

12.2.2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) muistuttaa kampanjassaan suomalaisia biojätteen kierrätyksen tärkeydestä. Kotitalouksissa syntyvän orgaanisen jätteen hyödyntäminen linkittyy osaltaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, sillä biojätteestä saadaan esimerkiksi […]

Lue lisää →

KUTSU: Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous

11.2.2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 17.3.2021 klo 13.00 alkaen etänä Teams-järjestelmällä. Tervetuloa kaikki jäsenet! Paikka: Teams-kokous, linkki kokoukseen on lähetetty kutsun mukana. […]

Lue lisää →

Helmikuun alussa oli tärkeitä julkisia kuulemisia – tutustu SBB:n lausuntoihin!

9.2.2021

Helmikuussa järjestettiin sekä kansallisella että EU-tasolla tärkeitä julkisia kuulemisia. TEM pyysi lausuntoja jakeluvelvoitelakimuutoksesta ja LVM puhtaiden julkisten ajoneuvojen lakiesityksestä. Euroopan komissio kysyi sidosryhmien kantaa uusiutuvan […]

Lue lisää →

SBB:n hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä

9.2.2021

Tervetuloa jäseniksi Länsi-Suomen Prosessivesi Oy ja Viafin GAS Oy sekä yksi henkilöjäsen!

Lue lisää →

Tiedote: Vuosi 2021 on kriittinen Biokaasuohjelman toimeenpanon onnistumisen kannalta

29.1.2021

Julkaisuvapaa heti Biokaasuun liittyviä tärkeitä päätöksiä tehdään vuoden 2021 aikana, kun päätetään Fossiilittoman liikenteen tiekartasta, energia- ja liikennepolttoaineiden veromuutoksista, Kestävän kasvun ohjelmasta, ravinnekiertokorvauksen tukimallista sekä […]

Lue lisää →

SBB mukana turvallisuustekniikan neuvottelukunnassa 22.1.2021 – 21.1.2024

28.1.2021

Neuvottelukunta on hyvä foorumi edistää biokierron turvallisuus- ja laatukysymyksiä. Valtioneuvosto on 21.1.2021 työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä asettanut turvallisuustekniikan neuvottelukunnan toimikaudeksi 22.1.2021 – 21.1.2024. Suomen Biokierto […]

Lue lisää →

Energiavirasto järjestää huhtikuussa 2021 jakeluinfran tarjouskilpailun – kaasuinfran määräraha 3 miljoonaa euroa

21.1.2021

Energiavirasto avaa huhtikuussa 2021 sähkön lataus- ja biokaasun jakeluinfratukitarjouskilpailun. Edellinen kilpailutus järjestettiin syksyllä, jolloin tarjouskilpailuun osallistui ennätysmäärä hakijoita. Lokakuussa 2020 järjestetyn kilpailutuksen tulokset julkaistaan helmikuussa […]

Lue lisää →

Ympäristöministeriön ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi – kiertotaloudesta menestyvän taloutemme perusta vuonna 2035

20.1.2021

Kiertotalouden strateginen ohjelmaehdotus julkaistiin 13.1.2021. Ohjelmaehdotus esittää kunnianhimoisen vision vuodelle 2035 ja tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia, jotka toteutuessaan voivat merkittävästi lisätä kierrätyslannoitevalmisteiden kysyntää Ohjelmaehdotus lähtee lausuntokierrokselle […]

Lue lisää →

Liikenteen tiekarttaehdotus esittää biokaasulle merkittävää roolia tieliikenteen päästövähennysten aikaansaamiseksi Suomessa

18.1.2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mukaan tiekarttaehdotus on tasapainoinen kokonaisuus ja siinä on hyvin huomioutu eri käyttövoimien tuomat päästövähennysratkaisut. Biokaasu ja kaasuajoneuvojen lisäämiseksi ehdotetaan useita eri […]

Lue lisää →

Kutsu työpajaan: biokaasusektorin visio 2030 ja toimenpiteet 16.2.2024

13.1.2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry järjestää virtuaalisen työpajan 16.2.2021 klo 9-12:00. Työpajassa pohditaan, miten saavutamme vision ja 4 terawattitunnin tuotantotason vuonna 2030. Työpajassa mietitään toimenpiteitä kolmessa […]

Lue lisää →
Scroll to Top