Hiilirajamekanismi sai hyväksynnän Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentti hyväksyi 18.4.2023 säännöt EU:n uudelle hiilirajamekanismille (Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM) EU:n päästökauppajärjestelmän uudistuksen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja hiilivuodon estämiseksi.

Hiilirajamekanismin tavoitteena on tasoittaa EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) alaisuudessa toimivista EU:n tuotteista ja tuontitavaroista maksettu hiilen hinta. Tämä luo mekanismin tuonnille maista, joissa päästörajoitteet ovat EU:ta löyhempiä.

Käytännössä hiilirajamekanismi saavutetaan velvoittamalla EU:hun tuovia yrityksiä ostamaan ns. CBAM-sertifikaatteja maksamaan tuotantomaassa maksetun hiilidioksidin hinnan ja EU:n päästöoikeuksien hinnan erotuksen.

Lain on tarkoitus kannustaa EU:n ulkopuolisia maita lisäämään ilmastotavoitteitaan ja varmistamaan, että EU:n ja maailmanlaajuisia ilmastoponnisteluja ei heikennetä tuotannon siirtämisellä EU:sta maihin, joilla on vähemmän kunnianhimoinen politiikka. Mekanismi otetaan asteittain käyttöön vuosina 2026–2034 samalla, kun EU:n päästökauppajärjestelmän ilmaiset päästöoikeudet poistetaan vaiheittain. Hiilirajamekanismia sovellettaisiin raudan, teräksen, sementin, alumiinin, lannoitteiden, sähkön ja vedyn tuotantoon sekä tietyin edellytyksin epäsuoriin päästöihin.

Hiilirajamekanismi on osa 55-valmiuspakettia, joka on EU:n suunnitelma vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna eurooppalaisen ilmastolain mukaisesti.

 

Lisätietoa:

Euroopan parlamentti; Ajankohtaista; Parlamentti hyväksyi keskeiset ilmastolait.

Euroopan parlamentti; Deal reached on new carbon leakage instrument to raise global climate ambition

Scroll to Top