Energiajärjestöt toivovat investointien käsittelyn sujuvoittamista

Energia-alan järjestöt, Energiateollisuus ry, Bioenergia ry, Energiakaupungit ry, Paikallisvoima ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry, toivovat tulevan hallituksen sujuvoittavan kaavoitus-, lupa- ja valitusmenettelyjä kotimaisen energiantuotannon, -siirron ja -varastoinnin tukemiseksi.  

Erityisesti ELY-keskuksissa, lunastusmenettelyssä, hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa tarvitaan lisää resursseja. Näin vauhditetaan investointien toteutumista. Yrityksillä tulee olla mahdollisuus ennakoida luvituksen kesto, luvan saamisen todennäköisyys sekä merkittävimmät lupaehdot. Epävarma luvitusympäristö voi estää ja hidastaa investointeja: pääomia ei haluta sitoa epävarmoihin projekteihin. 

Järjestöillä on uudelle hallitukselle yhdeksän ehdotusta energiahankkeiden käsittelystä. Yhdistykset toivovat mm. luvituksen käsittelyaikojen laittamista kuriin, valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen perustamista ja yhden luukun periaatetta asiointiin, yksi valitus per hanke -ajatusta kohti etenemistä, vähähiilisen energiantuotannon teollisuuspuisto- tai go to -alueita sekä luvitusjärjestelmän digitalisointia. 

Lue ehdotukset kokonaisuudessaan: Energiainvestointeja tulee sujuvoittaa 

 

Lisätiedot: 

Scroll to Top