Komissio esittää toimia lannoitekriisin ratkaisuun

Lannoitteilla on merkittävä rooli elintarviketurvan kannalta. Niiden tuotanto ja kustannukset riippuvat suurelta osin maakaasusta. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena meneillään on maailmanlaajuinen mineraalilannoite- ja energiakriisi, joka heikentää maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja nostaa elintarvikkeiden hintoja.

Komissio julkaisi keskiviikkona 9. marraskuuta tiedonannon lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden kohentamiseksi ruokaturvan parantamiseksi.

Tiedonannossa komissio esittää monenlaisia toimia ja ohjeita siitä, kuinka vastata EU:n maataloustuottajien ja teollisuuden sekä kehitysmaiden tämänhetkisiin haasteisiin. Lisäksi tiedonannossa käsitellään tarvetta vahvistaa elintarvikejärjestelmien yleistä häiriönsietokykyä ja kestävyyttä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mikä on linjassa maaliskuussa 2022 hyväksytyn elintarviketurvan varmistamista koskevan tiedonannonPellolta pöytään -strategian ja REPowerEU-suunnitelman kanssa.

Tiedonanto ei tarjoa nopeita ratkaisuja lannoitteiden hinnan nousun taklaamiseksi, mutta siinä annetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Orgaanisen lannoitevalmisteet, kierrätysravinteet ja uudella teknologialla valmistetut typpiravinteet ovat hyvin huomioituina toimenpiteiden joukossa, mitä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää tärkeänä ja perusteluna.

Lisätietoa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6564

Scroll to Top