Orgaanisten lannoitevalmisteiden rooli hiiliviljelyssä

Komissio antoi marraskuun lopussa esityksen hiilenpoistojen sertifioinnin lainsäädännöstä. Esitys pitää sisällään pysyvät hiilenpoistot teknologialla, hiilivarastotuotteet kuten puutuotteet sekä maa- ja metsätalouteen liittyvän hiiliviljelyn. Komissio asettaa etusijalle hiilenpoistotoiminnot, joista on merkittävää hyötyä myös luonnon monimuotoisuudelle. Tämän vuoksi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) pitää tärkeänä, että hiiliviljelyn osalta  tunnistetaan myös orgaaniset lannoitevalmisteet, vaikka niiden vaikutukset hiilenpoistoihin eivät ole täysin suoraviivaiset.

Komissio määrittelee hiiliviljelyn seuraavasti:

”maankäyttöön liittyvää hiilenpoistotoimintaa, joka johtaa hiilen varastoinnin lisääntymiseen elävässä biomassassa, kuolleessa orgaanisessa aineessa ja maaperässä tehostamalla hiilen talteenottoa ja/tai vähentämällä hiilen vapautumista ilmakehään.”

Biokierron kannalta kaikkein kriittisimmät asiat ovat orgaanisten lannoitevalmisteiden rooli hiilenpoistoissa ja niiden huomioiminen hiiliviljelyssä. Orgaaniset lannoitevalmisteet eivät varastoi hiiltä kovin pitkäksi aikaa, sillä kyseessä on lyhyt kiertoinen biogeeninen hiili. Kuitenkin orgaanisten lannoitteiden hyödyntäminen, orgaanisen aineksen lisääminen viljelysmaahan yhdistettynä muiden uudistavan viljelyn toimenpiteiden kanssa, sitovat ja varastoivat hiiltä viljelysmaan rakenteisiin (kuten organomineraalisiin komplekseihin) ja mikrobeihin sekä lisäävät mikrobien monimuotoisuutta maaperässä. Orgaanisten lannoitevalmisteiden on myös havaittu parantavan maaperän puskurointikykyä eri stressitekijöitä vastaan ja ylläpitävän maaperän ravintoverkon toimintoja(1.

Näyttäisi siltä, ettei nämä ole mukana komission esityksessä, kuin ainoastaan ”carbon farming toimien” osalta. Jatkotyössä tuleekin varmistaa, että orgaanisten lannoitevalmisteiden ilmasto- ja luonnonmonimuotoisuushyödyt huomioidaan vähintäänkin hiiliviljelytoimien joukossa. Lisäksi on tarpeen käynnistää tutkimusta mikrobitoiminnan hiilensitomisvaikutuksista ja elinvoimaisen maaperän kyvystä pitää sidottu hiili sekä lisäksi sitoa lisää hiiltä. Kestävyysvaatimusten kehittämistä on syytä seurata tarkkaan, arvioi SBB.

 

Lisätiedot:

Viitteet:

1) Liu, T., Chen, X., Hu, F., Ran, W., Shen, Q., Li, H., & Whalen, J. K. 2016. Carbon-rich organic fertilizers to increase soil biodiversity: Evidence from a meta-analysis of nematode communities. Agriculture, ecosystems & environment, 232, 199-207.

Lisätietoa:

Nelli Pitkänen
Ravinnekierron asiantuntija
nelli.pitkanen@biokierto.fi

Scroll to Top