Tutustu SBB:n tuoreisiin lausuntoihin

SBB:n lausunnot löytyvät kootusti täältä.

Lausunnot elokuussa ja syyskuussa:

 

Lausunto luonnokseen asetukseksi energian alkuperätakuista
2.9.2021

Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energian alkuperätakuista. Lausunnot 1.9.2021 mennessä. Lisätietoa: Lausuntopalvelu Tausta Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 […]

Lue lisää →

Kommentit GasGrid Finland Oy:lle alkuperätakuiden sääntöluonnokseen
30.8.2021

GasGrid Finland Oy pyytää kommentteja  luonnosversioon alkuperätakuujärjestelmän säännöistä 20.8.2021 mennessä. Kommenttikierroksella haetaan palautetta, joka huomioidaan sääntöjen jatkotyössä. Virallinen kuuleminen tapahtuu syksyllä Energiaviraston toimesta, kun kommenttien […]

Lue lisää →

Kirjallinen kuuleminen kansallisen tieliikenteen päästökaupan arvioinnista
30.8.2021

30Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 9.2.2021 poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kansallisen tieliikenteen päästökauppaa Virkamiestyöryhmän tehtävänä on tuottaa kattava arviomuistio, jossa arvioidaan ja valmistellaan kansallisen päästökaupan […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (VM006:00/2021)
26.8.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta – Valtiovarainministeriö (vm.fi)   Esitämme, että pykälää 64 a korjataan siten, että työsuhdeveroedun piiriin saataisiin […]

Lue lisää →

Scroll to Top