Kommentit GasGrid Finland Oy:lle alkuperätakuiden sääntöluonnokseen

GasGrid Finland Oy pyytää kommentteja  luonnosversioon alkuperätakuujärjestelmän säännöistä 20.8.2021 mennessä. Kommenttikierroksella haetaan palautetta, joka huomioidaan sääntöjen jatkotyössä. Virallinen kuuleminen tapahtuu syksyllä Energiaviraston toimesta, kun kommenttien pohjalta laadittu seuraava versio toimitetaan Energiavirastolle ja laki energian alkuperätakuista on annettu.

Sääntöluonnos löytyy myös Gasgridin verkkosivuilta 

Lausunnon pyytäjä:

Lausunto

Scroll to Top