Tiedote: Biokaasu- ja ravinnekierrätyssektorin terveiset huhtikuun kehys- ja puoliväliriihiin

Hallitusohjelman mukaisilla toimenpiteillä vuosina 2021-2023 eri puolelle Suomea voisi käynnistyä noin 40 biokaasulaitosinvestointihanketta ja arviolta noin 50 uutta biokaasunjakeluasemainvestointia, arvioi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB. Huhtikuun kehysriihessä ja puoliväliriihessä tehdään päätökset, jotka määrittävät biokaasu- ja ravinnekiertotoimialojen kehityksen vauhdin.

Biokaasusektorin viesti hallituksen puoliväliriiheen on, että biokaasuohjelman toimeenpanoa tulee edelleen jatkaa määrätietoisesti vuosina 2021-2023. Kevään kehysriihessä olisi tärkeä linjata myös seuraavien vuosien toimenpiteistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi, biokaasun liikennekäytön lisäämiseksi sekä ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Biokaasuohjelma määrittelee 24 toimenpide-ehdotusta vastuutahoineen ja aikataulutuksineen toteuttavaksi vuosina 2020-2023.Toimenpiteiden joukossa ovat esimerkiksi biokaasun jakeluvelvoitteen käyttöönotto, verotus sekä toimet liikennebiokaasun edistämiseksi fossiilittoman liikenteen tiekartan kautta. Suurin osa biokaasuohjelman toimenpiteistä on vielä keskeneräisiä. Pääosin toimenpiteet ovat edistyneet suunnitelmien mukaisesti, mutta muutamat tärkeät toimenpiteet, kuten ravinnekiertokorvaus, ovat jo viivästyneet.

Erityisesti isommat liikennebiokaasua tuottavat laitosinvestointihankkeet odottavat vielä biokaasun jakeluvelvoitteen käyttöönottoa ja päätöksiä biokaasun tuotannon tukiratkaisuista, sanoo toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä.

Keväällä on määrä päättää myös Kestävän kasvun ohjelman sisällöstä sekä aloittaa keskustelut ilmasto- ja energiastrategian päivittämisestä. Kestävän kasvun ohjelmalla voitaisiin luoda ravinnekierron kasvupyrähdys, joka hyödyttäisi ilmastoa, ympäristöä ja aluetaloutta.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksen osalta toimialan viestinä on, että riittävät satsaukset hiilineutraalien kiertotalousinvestointihankkeiden synnyttämiseksi tulisi varmistaa. Luonnoksessa periaatepäätökseksi Fossiilittoman liikenteen tiekartaksi esitetään, että biokaasun tuotantolaitoshankkeiden kannattavuuden parantamiseksi biokaasun tuotantoa tuettaisiin 2020-luvulla esimerkiksi energiatuilla ja ravinnekiertokorvauksilla. Tässä yhteydessä SBB haluaa huomauttaa, että TEM:n tukien lisäksi myös MMM:n maatilojen ja maaseudun investointitukia tarvitaan biokaasun tuotantopotentiaalin valjastamiseksi.

Ilmasto- ja energiastrategian päivittämisen osalta suomalainen biokaasusektori esittää konkreettisena toimenpiteenä, että biokaasulle asetettaisiin 4 terawattitunnin tuotantotavoite vuodelle 2030. 4 terawattituntia biokaasua vastaisi noin 400 000 henkilöauton tai 10 000 raskaan ajoneuvon polttoainetarpeisiin. Biokaasulla tuotettu energiamäärä on nyt noin 1 terawattituntia, joka on noin puoli prosenttia Suomessa tuotetusta uusiutuvan energian tuotannosta.

Muistilista kehys- ja puoliväliriihiin biokaasun ja ravinnekierron kannalta tärkeistä päätöksistä:

 • Sisällytetään biokaasu jakeluvelvoitteeseen 1.1.2022 alkaen
 • Varataan kaasuautojen tankkausasemien tukemiseen 5 M€/vuosi eli yhteensä 20 M€ vuosille 2022-2025 (luonnos periaatepäätökseksi Fossiilittoman liikenteen tiekartasta)
 • Otetaan käyttöön uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille vuosina 2021-2024 (luonnos periaatepäätökseksi Fossiilittoman liikenteen tiekartasta)
 • Jatketaan ja korotetaan kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea vuoteen 2030 asti (luonnos periaatepäätökseksi Fossiilittoman liikenteen tiekartasta)
 • Jatketaan nykyisiä konversiotukia vanhan bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi vuoteen 2030 asti (luonnos periaatepäätökseksi Fossiilittoman liikenteen tiekartasta)
 • Ryhdytään määrätietoisesti toteuttamaan puhtaiden ajoneuvo- ja palveluhankintojen direktiiviä Suomessa (luonnos periaatepäätökseksi Fossiilittoman liikenteen tiekartasta)
 • Tuetaan biokaasun tuotannon käynnistämistä energiatuilla ja ravinnekiertokorvauksilla 2020-luvulla (luonnos periaatepäätökseksi Fossiilittoman liikenteen tiekartasta)
 • Tuetaan biokaasu- ja ravinnekiertotoimialan kasvupyrähdystä Kestävän kasvun ohjelmalla
 • Varmistetaan, että energia- ja liikenneverotusuudistus (valmiste-, polttoaine-, auto- ja ajoneuvoverot) edistää biokaasun käytön yleistymistä autoissa, biokaasu säilyttää kilpailukykynsä suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin ja kokonaisveroratkaisu tukee siirtymistä kohti vähäpäästöisiä ratkaisuja
 • Varmistetaan, että maatalouden rahoituskehys 2023-2027 kannustaa ravinteiden kierrätykseen
 • Varmistetaan, että kansallinen lannoitelainsäädäntö kannustaa ravinteiden kierrättämiseen
 • Asetetaan biokaasulle 4 TWh tuotantotavoite vuodelle 2030 osana ilmasto- ja energiastrategian päivittämistä

Lisätietoa: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

Lisätietoa:

KUVATEKSTI: yhteenveto biokaasun ja ravinnekierron edistämisen kannalta keskeisimmistä poliittisista päätöksistä vuonna 2021. Lähde: Suomen biokierto ja Biokaasu ry.

Scroll to Top