Tiedote: Biokaasun ja ravinnekierrätyksen toimialan kasvun vauhdittamiselle laaja tuki

18.3.2021 / Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Useat ministeriöt, Keskusta, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Kristillisdemokraatit, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä maatalous-, energia-, kaasu-, elintarvike- sekä ympäristöhuoltosektori haluavat, että biokaasun ja ravinnekierrätyksen toimialan kehittymistä vauhditetaan. Pyöreän pöydän keskusteluun osallistuneet asiantuntijat näkivät toimialassa potentiaalia, johon kannattaisi nyt satsata. Keskustelijat esittivät omissa puheenvuoroissaan kaikkiaan yli 80 toimenpide-ehdotusta. Kestävän kasvun rahoituksella voitaisiin toteuttaa toimialan kasvupyrähdys, joka hyödyttäisi ilmastoa, ympäristöä ja aluetaloutta.

Laaja joukko asiantuntijoita kokoontui keskustelemaan biokaasusta ja ravinteiden kierrosta 17.3. järjestettyyn virtuaaliseen pyöreän pöydän keskustelutilaisuuteen. Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa kansallisen toimenpiteet sekä arvioida tarvetta uusille toimenpiteille. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy, Suomen Lähienergialiitto ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry.

Pyöreä pöytä tarjosi tehokkaan foorumin keskustelulle. Näkemysten ja tiedon vaihto on tarpeen, sillä kevään ja syksyn aikana tehdään poliittisia linjauksia muun muassa ilmasto- ja energiapolitiikan päivityksistä, Kestävän kasvun ohjelmasta sekä Fossiiliton liikenne tiekartan toimenpiteistä. Näillä kaikilla on vaikutusta Suomen biokaasusektorin toimintaympäristöön.

Eniten kannatusta saaneet toimenpide-ehdotukset liittyivät toimialan rahoituskehyksen kehittämiseen: rahoitukseen toivottiin selkeyttä, ennakoitavuutta sekä jatkuvuutta yli hallituskausien. Useassa puheenvuorossa esitettiin, että kestävän kasvun ohjelmalla tulisi vauhdittaa toimialan kehittymistä.

Toimet ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi ja kierrätyslannoitteiden sekä kaasuautoilun edistäminen laaja-alaisesti saivat niin ikään kannatusta. Muita esille nousseita teemoja olivat järkevät verotusratkaisut, biokaasun jakeluvelvoite, huoltovarmuuden parantaminen, lannan prosessointi, biokaasun hyödyntämien linja-autoissa ja jäteautoissa, sekä t&k- ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Usea taho piti tärkeänä sitä, että biokaasu säilyy verottomana, kun sitä käytetään lämmön tuotantoon.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan biokaasun tuotannon nostaminen 4 TWh:n edellyttäisi arviolta 40 miljoonaa euroa julkista panostusta vuosittain biokaasun tuotannon ja kaasuautoilun lisäämiseksi 2020-luvulla. Vipuvaikutuksena syntyisi noin 800 miljoonan euron edestä yksityisiä investointeja vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi pystyttäisiin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä noin 800 000 tCO2 vuodessa ja kierrättämään fosforia ja typpeä. Biokaasulaitoksia syntyisi eri puolelle Suomea kaikkiaan reilu 180 vuoteen 2030 mennessä.

”4 TWh:n tavoitepolulle pääseminen vaatisi hallitus- ja biokaasuohjelmien toimeenpanon lisäksi myös lisäpanoksia, joita voitaisiin saada Kestävän kasvun ohjelman kautta”, sanoo Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

”Biokaasusektorin tulevaisuutta koskevat päätökset tehdään kahden vuoden sisällä”, kiteytti MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen omassa puheenvuorossaan.

Pyöreän pöydän keskustelussa oli mukana seuraavien organisaatioiden edustajat: MMM, LVM, VM, YM, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Valio Oy, Suomen Kiertovoima ry, Gasgrid Finland Oy, SYKE, Luke, Suomen Kaasuyhdistys ry, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, Lähienergialiitto ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Keskusta, Vasemmistoliitto, Kokoomus ja Suomen Kristillisdemokraatit. Lisäksi tilaisuutta seurasi iso joukko aiheesta kiinnostuneita.

Lisätietoa: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

Linkki: Tilaisuuden esitykset  https://biokierto.fi/tapahtuma/biokaasun-ja-ravinnekierron-pyorean-poydan-keskustelutilaisuus/

KUVA: Biokaasuohjelma.jpg

Scroll to Top