KOMMENTIT KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAAN

Valtioneuvosto antaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta selonteon eduskunnalle vuoden 2020 loppupuolella. Maakuntakierrokselta saatavaa aineistoa hyödynnetään sen valmistelussa. Tavoitteena on laatia Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava suunnitelma vuoden 2020 loppuun mennessä. Lopullinen ohjelma tulee toimittaa Euroopan komissiolle huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus kohdennetaan kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen. Ohjelma toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella. Suomi toteuttaa kestävän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa talouden kasvupotentiaalia, vihreää ja digisiirtymää sekä alueellista ja sosiaalista eheyttä. Hallituksen linjaamat painopisteet ovat:

  1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle
  2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta (energia)
  3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen (ruokaketju)
  4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen (kaasuinfra)
  5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
  6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Valtionvarainministeriö ja muut ministeriöt ovat keränneet sidosryhmien näkemyksiä, mitä toimia tulisi ottaa Suomen kestävän kasvun ohjelman. Toimet tulee toteuttaa vuosina 2021-2023, mutta maksatukset voivat jatkua vuoteen 2026 asti.

Valtiovarainministeriö pyysi sidosryhmien näkemyksiä Kestävän kasvun ohjelman valmisteluun toimitettavaksi 31.12.2020.

Lisätietoa VM:n sivulta. 

Lausunnon pyytäjä:

valtiovarainministeriö

Lausunto

Scroll to Top