Tiedote: Vuosi 2021 on kriittinen Biokaasuohjelman toimeenpanon onnistumisen kannalta

Julkaisuvapaa heti

Biokaasuun liittyviä tärkeitä päätöksiä tehdään vuoden 2021 aikana, kun päätetään Fossiilittoman liikenteen tiekartasta, energia- ja liikennepolttoaineiden veromuutoksista, Kestävän kasvun ohjelmasta, ravinnekiertokorvauksen tukimallista sekä ilmasto- ja energiapolitiikan uudistuksista. Myös keväällä ja syksyllä käytävät valtion budjettineuvottelut ovat oleellisia. Näiden osalta on tärkeää, ettei biokaasu ei hautaudu ja unohdu muiden asioiden joukkoon.

Kansallista biokaasuohjelmaa on toimenpantu nyt vuoden päivät. Biokaasuohjelma määrittelee 24 toimenpide-ehdotusta vastuutahoineen ja aikataulutuksineen toteuttavaksi vuosina 2020-2023.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää tärkeänä, että biokaasuohjelman toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti ja ajallaan. ”Onnistuneella toimeenpanolla otetaan merkittäviä harppauksia kohti neljän terawattitunnin biokaasun tuotantotasoa, mikä on toimialalla laajasti kannatusta saanut tavoitetaso vuodelle 2030,”, sanoo toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä.

Ensimmäisen vuoden aikana toimeenpano on pääosin ollut toimenpideohjelman mukaista niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Suurin osa biokaasuohjelman toimenpiteistä on vielä keskeneräisiä. Muutamat tärkeät toimenpiteet ovat sen sijaan viivästyneet, kuten ravinnekiertokorvaus. Ravinnekiertokorvauksen piti hallitusohjelman mukaan olla käytettävissä 2021-2023 välisenä aikana, mutta lakiehdotus ei ollut edes lausuttavissa vuonna 2020.

Toimet biokaasulaitosten lupamenettelyiden sujuvoittamisen osalta ovat vielä kesken. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, ettei uusi lakiesitys uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä tuo biopolttoaineiden näkökulmasta toivottua lopputulosta.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mukaan liikennebiokaasua koskevat toimet etenevät tällä hetkellä sen sijaan hyvin. Liikenne- ja viestintäministeriön 16.1. antama ehdotus liikenteen fossiilittomaksi tiekartaksi sisältää useita toimenpiteitä kaasuautoiluun ja biokaasun liittyen. Ehdotukset ovat biokaasuohjelman mukaisia. Lopullinen liikenteen fossiiliton tiekartta hyväksytään vuoden 2021 aikana, joten prosessi on vielä kesken. On kuitenkin huomattava, että osa liikenteen päästövähennystoimista päätetään muissa yhteyksissä kuten päätettäessä verotusuudistuksesta sekä energia- ja ilmastopolitiikasta.

Lisätietoa: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

KUVATEKSTI: Kansallisen biokaasuohjelman toimeenpano sisällöllisesti. Lähde: Suomen biokierto ja Biokaasu ry, tilannearvio perustuu julkisesti saatavaan tietoon. Päivitetty 21.1.2021

 

 

 

Scroll to Top