Helmikuun alussa oli tärkeitä julkisia kuulemisia – tutustu SBB:n lausuntoihin!

Helmikuussa järjestettiin sekä kansallisella että EU-tasolla tärkeitä julkisia kuulemisia. TEM pyysi lausuntoja jakeluvelvoitelakimuutoksesta ja LVM puhtaiden julkisten ajoneuvojen lakiesityksestä. Euroopan komissio kysyi sidosryhmien kantaa uusiutuvan direktiivin muuttamisesta sekä henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöstandardiasetuksen muuttamiseksi. Kaikki nämä aihealueet lukeutuvat vuoden 2021 SBB:n edunvalvontaprioriteettien joukkoon. Vaikuttamistyö ei pääty lausuntojen jättämiseen, vaan vaikuttamistyö jatkuu, kunnes esitykset hyväksytään.

Tutustu SBB:n lausuntoihin nettisivujen Lausunnot-osiossa:

 

Scroll to Top