Lausuntopyyntö kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

MMM pyysi lausuntoja kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta (VN/5326/2020).

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB pitää arvokkaana sitä, että visiotyössä ja toimeenpano-ohjelman laadinnassa tarkastelu on ollut laajaa ja osallistavaa. On tärkeää, että alueellisella ja paikallisella tasolla tehdään mahdollisimman paljon yhteistyötä jäte-, vesi-, energia- ja liikennesektorien toimijoiden kesken, jotta kiertotalouden hyödyt saadaan mahdollistettua.
  • SBB esittää, että kiertotalousasiat otettaisiin omaksi osa-alueekseen kansallisessa vesihuoltouudistuksessa ja lainsäädäntöuudistuksen taustatyössä.
  • SBB arvion mukaan pitkäjänteinen investointisuunnittelu mahdollistaa erinomaisesti hiilineutraalisuus -ja kiertotalousasioiden huomioimisen vesihuollon kehittämisen yhteydessä. Ravinteiden kierrätyksen kehittämisessä on äärimmäisen tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä ravinteiden käyttäjien eli maanviljelijöiden ja myös elintarviketeollisuuden toimijoiden kanssa.
  • SBB pitää tärkeänä, että vesiosaamiseen ja kiertotalouteen liittyviä verkostoja kehitetään ja synnytetään, sillä niihin liittyy paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri puolelle Suomea.

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top