Hallituksen päätöksillä lisää biokaasua ja ravinteiden kierrätystä Suomeen

Marinin hallitus sai päätökseen budjetti- ja ilmastoriihen 9.9.2021. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää hyvänä sitä, että hallitus otti konkreettisia askelia hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Erityisen tärkeänä SBB pitää sitä, että biokaasuasioita katsottiin laaja-alaisesti yli sektorirajojen ja biokaasun päästövähennyspotentiaali laajuus tunnistettiin. SBB arvioi, että tehdyt päätökset lisäävät biokaasun tuotantoa ja käyttöä sekä ravinteiden kierrätystä Suomessa.

Biokiertoalan kannalta budjetti- ja ilmastoriihessä tehtiin hyviä päätöksiä. Erityisen tärkeitä päätöksiä olivat biokaasun lämmityskäytön jättäminen verotuksen ulkopuolelle, kaasuajoneuvojen työsuhde-edun vahvistaminen, fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpano, biokaasuohjelman toimeenpano ja tuet ravinteiden kierrättämisen lisäämiseksi.

Ilmastoasioiden osalta otettiin biokaasun ja ravinnekierron kannalta suuria harppauksia. Ilmastopäätösten osalta keskeisin on päätös asettaa biokaasun tuotantotavoitteeksi 4 TWh. Tätä tasoa lähdetään tavoittelemaan usein eri keinoin.

–  Hallituksen talousarvioesitys on biokaasun ja ravinnekierrätyksen osalta toimiva. Tehdyt ilmastopäätökset luovat biokiertoalalle vahvaa uskoa, että tukea löytyy myös jatkossa, sanoo Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Seuraavaksi talousarvioesitys menee eduskunnan käsittelyyn. Vuoden 2022 budjettiasiat lyödään lukkoon joulukuussa. SBB toivoo, että ilmastoasioiden osalta kokonaisuus saataisiin mahdollisimman valmiiksi vuoden 2021 aikana.  Biokaasun ja ravinnekierron osalta seurattavia asioita ovat ainakin KAISU-suunnitelman viimeistely, biokaasun verotuksen yksityiskohdat, kaasuautojen työsuhdeveroetu, biokaasu- ja lannankäsittelyinvestointien määrärahojen varmistaminen vuodelle 2022, fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpanon yksityiskohdat (esim. hankintatuet ja investointituet) sekä ravinteiden kierrätyksen ja hiilensitomisen huomioiminen uudistuvassa maatalouden rahoituskehyksessä.

Lisätietoa:

 

Lisätietoa: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

Scroll to Top