Syksyllä tehdään tärkeitä päätöksiä biokaasun ja ravinnekiertoasioiden osalta

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Blogitekstin kirjoittaja on Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry 

Loppukesä ja alkusyksy alkaa vauhdikkaissa tunnelmissa, kun syksyllä päätetään tuttuun tapaan valtion seuraavan vuoden budjetista. Syksyn budjettiriihessä tehdään tärkeitä päätöksiä, jotka määrittävät ravinnekierto- ja biokaasutoimialan kehitysvauhdin ja käytännössä punnitsevat hallituksen tahtotilan. Biokiertotoimiala yhtyy näkemykseen, että nyt ei ole varaa jarrutella kansallisissa ilmastotoimissa, vaan ilmastopäätösten aika on nyt.

Budjettiriihi osuu haastavaan hetkeen. Jäsenmaissa työstetään vielä koronaepidemian jälkiseurauksia. Toisaalta talousmittarien osalta ensi vuosi näyttää lupaavalta. Elokuussa julkaistu IPCC:n raportti nostatti edelleen paineita konkreettisille ilmastoteoille. Budjettiriihi onkin monella tapaa näytönpaikka hallitukselle: kuinka ilmastoteot konkretisoituvat.

Euroopan komission heinäkuussa julkaisema Fit for 55 -paketti vastaa jo osin IPCC:n raportin hätähuutoon. Paketti luo uudet puitteet EU-tason ja kansallisen tason ilmastotoimille. Paketti sisältää kaikkinensa lähes 20 erillistä dokumenttia, joten kyseessä on todellinen möhkäle. Komission ehdotukset ovat monella tapaa kunnianhimoisia. Kansallisessa päätöksenteossa ei ole järkevää lähteä odottamaan ehdotusten käsittelyä, saati sitten kansallista toimeenpanoa.

 

Syksyn budjettineuvottelut

Biokaasun ja ravinnekierron kannalta syksyn budjettineuvottelut ovat erittäin tärkeät, sillä silloin tullaan tekemään useita eri toimeenpanopäätöksiä Fossiilittoman liikenteen tiekartan, Biokaasuohjelman ja kestävän kasvun ohjelman osalta.

Ohessa listattuna ravinnekierron ja biokaasun osalta keskeisimmät budjettiriihipäätökset (viittaus, missä asiasta on päätetty aikaisemmin):

 • Järkevä energia-/valmisteverotus (Biokaasuohjelma)
 • Liikenteeseen työsuhdeautojen liittyvien työsuhde-etujen veroedun laajentaminen kaasuautoihin ja ladattaviin hybrideihin. (Fossiilittoman liikenteen tiekartta; Hallituksen puoliväliriihi)
 • Tuetaan biokaasun tuotannon käynnistämistä energiatuilla ja ravinnekiertokorvauksilla. Päätökset rahoituksesta tulisi tehdä osana kansallisen energia- ja ilmastostrategian päätöksentekoa 2021. (Fossiilittoman liikenteen tiekartta; Kestävän kasvun ohjelma)
 • Ravinnekiertokorvaukselle määrärahat 2021-2023 (Hallitusohjelma)
 • Biokaasu- ja lannankäsittelyinvestointien rahoittaminen 4M€ vuonna 2020 ja 3,5 M€ vuonna 2021. (Hallitusohjelma) Huomaa, että tuen käyttöönotto myöhästyi ja toimeenpano alkoi käytännössä vasta vuonna 2021.
 • Ravinteiden kierrä­tyksen hankkeet valitaan ja käynnistetään (Kestävän kasvun ohjelma)
 • Kiertotaloutta, mm. jäte, resurssit, vesi, tukevat investoinnit (Kestävän kasvun ohjelma)
 • Jatketaan ja korotetaan liikennesähkön ja –kaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin tukea. Kaasuautojen tankkausasemien tukemiseen varataan 5 M€/vuosi eli yhteensä 20 M€ vuosille 2022-2025. (Fossiilittoman liikenteen tiekartta; Kestävän kasvun ohjelma)
 • Jatketaan nykyisiä konversiotukia bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi vuoteen 2030 asti. Selvitetään ja otetaan käyttöön toimia, joilla voidaan edistää konversioiden tekemistä entisestään. (Kestävän kasvun ohjelma; Fossiilittoman liikenteen tiekartta)
 • Otetaan käyttöön uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille vuosille 2022-2025. Jatketaan kuorma-autojen hankintatukia. (Kestävän kasvun ohjelma; Fossiilittoman liikenteen tiekartta)
 • Käynnistetään ajoneuvoihin ja vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyvä laaja tutkimusohjelma, johon varataan rahoitusta 2 M€/vuosi eli yhteensä 10 M€ vuosina 2022-2026. (Kestävän kasvun ohjelma; Fossiilittoman liikenteen tiekartta)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen perustama valtakunnallinen yhdistys.

Scroll to Top