Kevään ja kesän aikana biokaasusektorilta on kantautunut positiivisia uutisia, syksyn poliittisilla päätöksillä vaikutusta tulevaan

Ilmoituksia uusien biokaasulaitosten rakentamisesta on tullut pitkin kevättä ja kesää. Suomessa on viime vuosina tehty määrätietoisesti töitä biokaasusektorin kehittämiseksi ja kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi. Nyt tulokset alkavat näkyä. Vielä ei voi kuitenkaan hengähtää, sillä biokaasusektorin toimintaympäristöön vaikuttavia päätöksiä tehdään ennen lomia ja lomien jälkeen. Syksyn budjettiriihessä määritetään ravinnekierto- ja biokaasutoimialan kehitysvauhti. Biokaasuohjelmassa määritellyt toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaista!

Uusia biokaasulaitoksia Lahteen, Puolangalle, Kokkolaan ja Kiuruvedelle

Hartwall Oy ja Lahti Energia rakentavat yhdessä biokaasulaitoksen, jossa tuotetaan oluen panemisessa syntyvästä mäskistä biokaasua. Biokaasulaitoksella arvioidaan tuotettavan 12 gigawattituntia vuodessa, millä katetaan suurin osa koko Hartwallin kaasuntarpeesta, joka on noin 70 % Hartwallin vuotuisesta lämpöenergian käytöstä. Hartwallin tavoite on hiilineutraali tuotanto vuoden 2023 aikana.

Hartwallin ja Lahti Energian ilmoitus on osoitus siitä, että teollisuus on etenevässä määrin kiinnostunut biokaasusta, joka on hiilineutraalin kiertotaloushengen mukainen ratkaisu. Biokaasu onkin huomioitu usean toimialan hiilineutraalisuustiekartassa, joita eri toimialat julkaisivat viime vuonna.

Puolangan biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa pian, ja laitoksen on tarkoitus olla toiminnassa keväällä 2022. Puolangan biokaasulaitoksen toteuttaa Doranova Oy. Laitos tulee käsittelemään Puolangan kirkonkylän jätevesipuhdistamolietteen. Biokaasulaitoksen suunnitellaan korvaavan öljyn kunnan kaukolämmön tuotannossa kokonaan.

Elokuussa kerrottiin, että Demeca Oy toimittaa maatilan biokaasulaitoksen Kiuruvetiselle Mikko Elovaara Oy:lle ja Elovasikka Oy:lle. Ja aikaisemmin keväällä tuotiin julki, että Demeca toimittaa biokaasulaitoksen kuuden robotin maitotilalle Kokkolan Ullavaan, Mty Klemolan tilalle.

 

Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpano

Hallitus hyväksyi keväällä Fossiilisen liikenteen tiekartan. Tiekartta sisältää useita toimenpiteitä liikennebiokaasun käytön lisäämiseksi. Tiekartan toimeenpano tapahtuu vaiheittain. Syksyllä on määrä päättää mm. jakeluinfratuista ja hankintatuista. Osa rahoituspäätöksistä on linkitetty Suomen Kestävän kasvun ohjelmaan, joka on parhaillaan komission hyväksyttävänä. Kansallisen ilmastopolitiikan päivityksen yhteydessä linjataan myös uusista liikenteen päästövähennyksestä ja toimenpiteistä.

Kesällä vahvistettiin lakimuutos, jonka myötä liikennebiokaasun jakeluvelvoite tulee voimaan 1.1.2022. Tämä on mieluinen uutinen biokaasusektorille, sillä velvoitteen uskotaan lisäävän biokaasun kysyntää, mikä toivottavasti heijastuu positiivisesti myös kotimaisen liikennebiokaasun tuotantomäärien kasvuna.

 

 Syksyn budjettiriihessä määritetään ravinnekierto- ja biokaasutoimialan kehitysvauhti

Syksyn budjettiriihi on Suomen hallituksen näytönpaikka, sillä silloin päätetään muun muassa vuoden 2022 investointituista, jakeluinfratuista, ajoneuvojen hankintatuista ja verotusasioista. Biokaasun kannalta valmisteverotuskysymykset ovat oleellisia. Myös päätökset uusista kansallisista ilmastopoliittisista linjauksista ovat tärkeitä, sillä ne linjaavat toimenpiteitä jopa vuosikymmeneksi eteenpäin.

Kansallinen biokaasuohjelma saatiin valmiiksi tammikuussa 2021. Biokaasuohjelman toimintasuunnitelmaan on määritelty biokaasun ja ravinnekierron kannalta keskeiset toimet vastuutahoineen ja aikatauluineen. Hallitus on jo toteuttanut toimenpiteitä biokaasun ja ravinnekierrätyksen edistämiseksi, mutta vasta osa kansallisen biokaasuohjelman toimenpiteistä on saatu valmiiksi. Oheinen taulukko vetää yhteen Biokaasuohjelman toimintasuunnitelman toimeenpanon.

 

Kuva: Kansallisen biokaasuohjelman toimeenpano sisällöllisesti. Lähde: Suomen biokierto ja Biokaasu ry, tilannearvio perustuu julkisesti saatavaan tietoon. Päivitetty 18.8.2021

Lisätietoa:

Scroll to Top