Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Ohjeita alle 2 MW:n biokaasulaitosten kestävyysjärjestelmän hakemisesta ja verotuksesta

22.2.2024

Ohjeita kestävyysjärjestelmän hakemiseen alle 2 MW:n biokaasulaitoksille Vuoden alusta voimaan tulleen kestävyyslain muutoksen myötä kestävyysjärjestelmän hyväksyntää voivat hakea myös yli 1 GWh vuodessa biokaasua tuottavat […]

Lue lisää →

Kutsu: Biokaasu 2030, 2040 ja 2050 -työpaja

22.2.2024

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, yhdessä  muiden järjestöjen kanssa (Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK,  Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry, Elintarviketeollisuusliitto, Energiateollisuus […]

Lue lisää →

Mitä vaatimus laatujärjestelmän käyttöönotosta käytännössä merkitsee?

16.2.2024

Valmistajan vastuu lannoitevalmisteiden laadusta on suuri. Siksi laatujärjestelmän on tarkoitus toimia valmistajan omana laadunhallinnan työkaluna. Laatujärjestelmän avulla valmistaja varmistaa, että lannoitevalmisteen valmistus ja valmis lannoitevalmiste […]

Lue lisää →

Laatulannoite-järjestelmässä luodaan kattavaa laatujärjestelmää

16.2.2024

Laatulannoite-järjestelmää ollaan parhaillaan päivittämässä vastaamaan lainsäädännön muutoksia ja toimijoiden sekä sidosryhmien muuttuneita tarpeita. Laatulannoite-järjestelmään olisi tarkoitus luoda uudenlainen organisaation laatukäsikirja, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset laatujärjestelmälle. […]

Lue lisää →

Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku käynnistyy

16.2.2024

Tukiohjelma on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä ja siihen on varattuna kyseiselle ajanjaksolle yhteensä 9 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen biokaasulaitoksille kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistämiseen […]

Lue lisää →

Selvitys arvioi hallitusohjelman jakeluvelvoitekirjauksien vaikutuksia ja uusiutuvan energian RED III -direktiivin kansallista toimeenpanoa

13.2.2024

työ- ja elinkeinoministeriö 12.2.2024 16.55 Tiedote Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 12.2.2024 selvityksen liikenteen jakeluvelvoitteen muutoksista. Sen toteutti AFRY Management Consulting Oy ministeriön toimeksiannosta. Selvityksen tarkoituksena […]

Lue lisää →

Huoltovarmuusorganisaatio (HVO) on täydentynyt Jätehuoltopoolilla

8.2.2024

Huoltovarmuusorganisaatio (HVO) on täydentynyt Jätehuoltopoolilla, jonka tehtävänä on kehittää jätealan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan edellyttämien jätehuoltopalveluiden tarkoituksenmukainen toiminta niin normaalioloissa kuin vakavissa […]

Lue lisää →

Hakuinfo biokaasulaitosten ravinnekiertotukeen 29.2. 14:30 Turussa/Hybridinä

8.2.2024

Biokaasulaitosten määräaikaisen ravinnekiertotuen hakuinfo järjestetään 29.2. kello 14:30-17:00 Turun virastotalolla Niinistö-salissa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2. Osallistua voi myös Teamsissä ja tilaisuus tallennetaan. Tapahtuma on suunnattu biokaasun […]

Lue lisää →

Tiedote: Hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksien konkretisoituminen vaatii yhteistyötä

7.2.2024

Hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi tulevat olemaan olennainen osa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Suomella on erinomaiset edellytykset olla biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämisen ja varastoinnin eurooppalaisessa kärkijoukossa. Hyvä […]

Lue lisää →

Uusiutuvien polttoaineiden kestävyyslakiin muutoksia

31.1.2024

Loppuvuodesta 2023 päätettiin muuttaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakia (kestävyyslaki). Muutokset koskevat erityisesti pieniä biokaasun tuottajia, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on alle 2 MW, mutta […]

Lue lisää →
Scroll to Top