Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

SBB:n hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä

17.12.2021

Tervetuloa jäseniksi Honkainfra Oy ja PGF Pro-Group Finland Oy sekä kaksi uutta henkilöjäsentä!

Lue lisää →

Tiedote: biometaanin tuotanto on moninkertainen vuonna 2025

17.12.2021

Biometaanin ja biokaasun tuotantokapasiteetti on kasvussa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan uutta tuotantokapasiteettia on käytössä vuonna 2025 noin 330 GWh, josta 82 prosenttia […]

Lue lisää →

Tiedote: Suomessa petrattavaa biojätteiden kierrätyksessä

16.12.2021

Suomessa biojätteen kierrätysaste oli 42 prosenttia vuonna 2020.  Lähivuosina biojätteen erilliskeräysvelvoitteet tiukkenevat ja uutta kierrätyskapasiteettia valmistuu eri puolille Suomea. Suurin osa jätteestä päätyy edelleen polttoon. […]

Lue lisää →

Uusi laki energian alkuperätakuista on tullut voimaan 3.12.2021

15.12.2021

Lain tarkoituksena on parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan ostamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta. Alkuperätakuut auttavat käyttäjää varmistamaan, että käytetty energia on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. […]

Lue lisää →

Biokaasun verotus muuttuu 1.1.2022 – koskee tuottajia & käyttäjiä

13.12.2021

Biokaasun verotukseen tulee muutoksia 1.1.2022 alkaen. Muutokset koskevat biokaasun valmisteverotusta ja tietyissä tapauksissa myös biokaasulaitosten sähköverotusluokitusta. Maakaasun verotasoon ei ole esitetty muutoksia vuodelle 2022. Ei-kestävää […]

Lue lisää →

Ravinteiden kierrätyksen kehittäjiä tuetaan rahoituksen hakemisessa

7.12.2021

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan rahoitusta, tietoa ja yhteistyötä. Pk-yrityksiä tuetaan […]

Lue lisää →

Komission uusi maaperästrategia alustaa tulevaa maaperälakia

30.11.2021

Osana Euroopan vihreän kehityksen Green Deal-ohjelmaa Euroopan komissio on julkaissut päivitetyn version maaperästrategiasta 17.11.2021. Strategia koskee maaperän suojelua, ja siinä tavoitellaan maaperän hyvää terveyttä vuoteen […]

Lue lisää →

Biokaasun valmisteverotus muuttuu, mikä koskee kaikkia biokaasun tuottajia ja käyttäjiä

29.11.2021

Biokaasun verotukseen tulee muutoksia vuoden 2022 alussa. Asia koskee biokaasua kahdella tapaa: biokaasun valmisteverotuksen kautta ja biokaasulaitosten sähköveroluokituksen kautta. Lainsäädäntömuutosten käsittely on vielä eduskunnassa kesken, […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: HE 212/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

19.11.2021

HE 212/2021 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta Näemme, että lainsäädäntöehdotus biokaasun verotuksesta antaa omalta osaltaan työrauhan jo investoinneille ja investointia suunniteleville toimijoille. Täten kannatamme esityksiä liikennebiokaasun […]

Lue lisää →

Tiedote: Sari Luostarinen on vuoden 2021 Bionääri

17.11.2021

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija ja johtava asiantuntija Sari Luostarinen on valittu vuoden 2021 Bionääriksi. Sarin tutkimusaiheita ovat eloperäisten sivuvirtojen hyödyntäminen, erityisesti lannan käytön ja ravinnekiertojen kehittäminen. Luostarisen […]

Lue lisää →
Scroll to Top