Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Tiedote: Hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksien konkretisoituminen vaatii yhteistyötä

7.2.2024

Hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi tulevat olemaan olennainen osa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Suomella on erinomaiset edellytykset olla biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämisen ja varastoinnin eurooppalaisessa kärkijoukossa. Hyvä […]

Lue lisää →

Uusiutuvien polttoaineiden kestävyyslakiin muutoksia

31.1.2024

Loppuvuodesta 2023 päätettiin muuttaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakia (kestävyyslaki). Muutokset koskevat erityisesti pieniä biokaasun tuottajia, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on alle 2 MW, mutta […]

Lue lisää →

Hallinnollisten toimien sujuvoittaminen biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta

31.1.2024

Suomen hallitus haluaa sujuvoittaa hallinnollisia menettelyitä Suomessa. Biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen osalta sujuvuudella on merkitystä samalla tavoin kuin muillekin vihreän siirtymän investointihankkeille. Myös kierrätyslannoitteiden ja […]

Lue lisää →

Orgaanisten kierrätyslannoitteiden SWOT-analyysin tuloksia

31.1.2024

Kierrätyslannoitteiden hyödyt ovat selvät. Kierrätyslannoitteet ovat kotimaisia ja vähäpäästöisiä lannoitteita. Niiden käyttö vähentää lannoitteiden tuontiriippuvuutta ja irtikytkee lannoitteet epävarmoista ja pitkällä aikavälillä kallistuvista fossiilisista polttoaineista. […]

Lue lisää →

Ohjauskeinot ravinteiden kierrätyksessä

31.1.2024

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on tunnistanut jopa 66 ohjauskeinoa, jotka linkittyvät jollain tapaa biokierron tavoitteisiin edistää ravinteiden ja hiilen kiertoa. Ravinnerikkaiden biomassojen hyödyntämiseen liittyy […]

Lue lisää →

TEM:n tiedote: REPowerEU-investointituki puhtaan siirtymän hankkeille haettavissa 29.2. asti

29.1.2024

TEM:n tiedote 29.1.2024 Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) REPowerEU haku on avattu ja käynnissä 29.2.2024 saakka. Yritykset ja yhteisöt voivat hakea tukea puhtaan siirtymän energiainvestointeihin. […]

Lue lisää →

Tutkimus suosittelee biokaasulaitosten sijoittamista Järvi-Suomeen

25.1.2024

LUT-yliopiston tiedote 24.1.2024; Anna Virolainen-Hynnä on ollut JÄSTI-hankkeen ohjausryhmässä. LUT-yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat selvittäneet mahdollisia sijaintipaikkoja biokaasulaitoksille Järvi-Suomessa. Tutkimuksen mukaan parhaat sijaintipaikat ovat Liperin, […]

Lue lisää →

Kutsut Laatulannoite2.0 Työpajoihin 12.3. sekä 21.3.2024 Helsingissä

24.1.2024

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kutsuu kaikkia kierrätyslannoitealalla toimivia, elintarviketeollisuuden sektoreilla toimivia sekä kierrätyslannoitteiden laatuun liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneita Laatulannoite2.0-hankkeen Työpajoihin 12.3. sekä  21.3. Helsinkiin. Tilaisuudet […]

Lue lisää →

Uusi blogiteksti julkaistu: Orgaanisten jätteiden kierrätys on yhteiskunnan kriittinen toiminto

19.1.2024

Orgaanisten jätteiden kierrätys on yhteiskunnan kriittinen toiminto Kirjoittajalta Suomen Biokierto ja Biokaasu ry | 19.1.2024

Lue lisää →

Uudet stipendin saajat 2023

22.12.2023

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on myöntänyt 200€ opiskelijastipendit kahdelle opinnäytetyölle. Kiitos kaikille hakemuksen jättäneille! Stipendin saivat: Tran Ngo, maisterintutkielmalla: The operational environment of circular […]

Lue lisää →
Scroll to Top