Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Save the date: 3-6/10/2022 Nordic Biogas Conference

3.2.2022

Nordic Biogas Conference järjestetään 3-6. lokakuussa Linköpingissä Ruotsissa. Merkitse ajankohta jo kalenteriisi! Mikäli olet kiinnostunut toimimaan tapatumassa virallisena yhteistyökumppanina, niin tarjolla on Gold- ja Silver-mahdollisuudet. […]

Lue lisää →

SBB esittää uusia toimenpiteitä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan

1.2.2022

Ympäristöministeriö pyysi 14.1. mennessä lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU). KAISU määrittää toimenpiteitä vuoteen 2030 asti, joten kyseessä on suhteellisen pitkän aikavälin suunnitelma. Suunnitelma koskee […]

Lue lisää →

Suomen CAP-suunnitelma luo peruspuitteet, mutta lisätoimia vaaditaan ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi

31.1.2022

Suomen hallitus hyväksyi CAP-suunnitelman ja se on toimitettu komission käsittelyyn vuodenvaihteessa. Samalla asetettiin tavoite maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus saada CAP-suunnitelma viimeisteltyä […]

Lue lisää →

Lannoitelainsäädäntö muuttuu: tutustu SBB:n lausuntoon luonnoksesta lannoitelaista

26.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi 21.1. mennessä lausunnot lannoitelakiluonnokseen. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää lainsäädäntöuudistusta hyvin tärkeänä, sillä se vaikuttaa suoraan kierrätyslannoitteiden käyttöön ja valmistukseen. […]

Lue lisää →

SBB:n hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä

26.1.2022

Tervetuloa jäseniksi Naturabiomat Finland Oy ja Humuspehtoori Oy!  Pistetään yhdessä vauhtia ravinteiden kierrätykseen!

Lue lisää →

Hiiliviljelyaloite edistää biokierron ilmasto- ja ympäristöhyötyjen tunnistamista

22.12.2021

Komissio julkaisi joulukuun puolivälissä niin sanotun hiiliviljelyaloitteen. Kyseinen tiedonanto kestävästä hiilen kierrosta on osa komission Fit for 55- ilmastopakettia taustallaan tavoite hiilineutraalista EU:sta vuoteen 2050 […]

Lue lisää →

Haku BRANCHES-hankkeen avoimeen ideakilpailuun 28.2. asti

21.12.2021

BRANCHES Tutkimuksesta potkua biotalouteen verkosto julistaa kaikille avoimen ideakilpailun avatuksi. Kilpailun tarkoitus on: Tehdä innovatiiviset uudet käytännöt tai työtavat tunnetuiksi Edistää tiedonvaihtoa ja verkostoitumista Parantaa […]

Lue lisää →

Uusi asetus energiainvestointituista voimaan

17.12.2021

Uusi asetus mahdollistaa hakemaan tukea niin uusille biokaasulaitosinvestoinneille kuin nykyisten laitosten laajennuksille. Lisäksi rahoitusta on mahdollista hakea vähähiilisten kaasujen kaasuverkkoinvestointeihin. Biokaasu luokitellaan vähähiiliseksi kaasuksi. Uuden […]

Lue lisää →

SBB:n hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä

17.12.2021

Tervetuloa jäseniksi Honkainfra Oy ja PGF Pro-Group Finland Oy sekä kaksi uutta henkilöjäsentä!

Lue lisää →

Tiedote: biometaanin tuotanto on moninkertainen vuonna 2025

17.12.2021

Biometaanin ja biokaasun tuotantokapasiteetti on kasvussa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan uutta tuotantokapasiteettia on käytössä vuonna 2025 noin 330 GWh, josta 82 prosenttia […]

Lue lisää →
Scroll to Top