Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Yhdistysten kannanotto biokaasun lämmityskäytön verotuksesta

10.9.2020

Bioenergia ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Vesilaitosyhdistys ry sekä Suomen Kiertovoima ry  haluavat esittää huolensa valtionvarainministeriön vetämän virkamiestyöryhmän 2.9.2020 julkaisemaan […]

Lue lisää →

Tutustu SBB:n lausuntoon lakiesitykseen RED 2:n lupamenettelyistä

4.9.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä Tutustu SBB:n lausuntoon –> Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi […]

Lue lisää →

SBB:n toimittama kirje bio- ja kiertotalousasioita työstäville päättäjille ja virkamiehille

3.9.2020

Kirje /sähköposti 3.9.2020: ravinnekierto tulisi saada mukaan biotalous- ja kiertotalousstrategioihin  Vastaanottajat: ministeri Jari Leppä, ministeri Mika Lintilä, ministeri Krista Mikkonen, Kopiona valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, alivaltiosihteeri […]

Lue lisää →

Kemikaaliturvallisuuteen, nestekaasulaitoksiin ja maa- ja biokaasuun liittyvät kaikki luvat voi nyt hakea sähköisest

2.9.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) laajentaa sähköistä asiointia. Yritykset voivat tehdä kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn sekä maa- ja biokaasuun liittyvät lupahakemukset sekä muutosilmoitukset jatkossa sähköisesti. Lisätietoa […]

Lue lisää →

Tiedote: Biokaasu- ja ravinnekiertoasiat budjettiriihessä

26.8.2020

Julkaisuvapaa 26.8.2020, klo 10:30 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää ministeriöiden vuoden 2021 talousarvioesityksiä hallitusohjelman mukaisina biokaasu- ja ravinnekierrätysasioiden osalta. Kehitettävääkin löytyy, mm. liikkumisen […]

Lue lisää →

Tutustu SBB:n lausuntoon lakiehdotuksesta biokaasun alkuperätakuista

24.8.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnokseen hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista (diaarinumero VN/6434/2019).  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottoa ja […]

Lue lisää →

Mediatiedote: Kotimaisen biokaasun 2030 tavoitteeksi 4 TWh

4.8.2020

Julkaisuvapaa 4.8.2020 klo 10:00 Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Lähienergialiitto […]

Lue lisää →

Euroopan biokaasusektori peräänkuuluttaa liikennebiokaasun potentiaalia

2.7.2020

Euroopan biokaasuyhdistys, European Biogas Association, EBA peräänkuuluttaa lisätoimien liikenteen päästöjen vähentämiseksi viipymättä. Liikenteen sähköistymisen kehitys etenee, mutta se ei yksin takaa riittävää tehokasta ja nopeaa […]

Lue lisää →

Kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaali biokaasu- ja biometaanisektoreiden avulla

24.6.2020

European Biogas Assocation, EBA, on koostanut havainnollistavan kuvan biokaasun ja biometaanin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalista. Kaaviokuva selventää eri tapoja, miten biokaasu- ja biometaanisektori auttavat ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa vuoteen […]

Lue lisää →

SBB on mukana John Nurmisen Säätiön johtamassa Sustainable biogas -vesiensuojeluhankkeessa

17.6.2020

John Nurmisen Säätiö sekä biokaasun tuottajat ja ympäristöviranomaiset Suomessa ja Latviassa aloittavat yhteistyön edistääkseen ilmastoystävällisen biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Nyt käynnistyvässä Sustainable biogas -hankkeessa luodaan […]

Lue lisää →
Scroll to Top