Uutiset (& tiedotteet)

Uutiset (& tiedotteet)

Julkaisemme sivuillamme toimialamme uutisia ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista.

Maatalouden tukimekanismit muuttuvat lähivuosina

17.12.2019

Uusi eurooppalainen maataloustukikausi (Common Agriculture Policy, CAP 2021-2027) alkaa aikaisintaan vuonna 2022. Uudistus muuttaa tuen saamisen ehtoja ja kohdentamisperusteita. CAP27 tulee tuomaan aikaisempaan enemmän painoarvoa […]

Lue lisää →

Komission Green Deal sisältää merkittäviä toimenpiteitä biokaasulle ja biokierrolle

17.12.2019

Euroopan komissio julkaisi kauan odotetun EU:n ilmasto- ja ympäristöohjelman eli European Green Deal -tiedonannon 11. joulukuuta. Tiedonanto sisältää uuden komission seuraavien vuosien toimenpiteet, joilla tavoitellaan […]

Lue lisää →

SBB:n jäsenmäärä kasvussa

11.12.2019

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on hyväksynyt loka-joulukuun välisenä aikana neljä yritysjäsentä sekä yhdeksän henkilöjäsentä. Uudet yritysjäsenet ovat Jubilo Oy, Vaisala Oyj, Kiertokasvu, /Ruthon […]

Lue lisää →

Uuden jäsenyrityksen esittely: Ruthon Groupiin kuuluva Kiertokasvu tarjoaa kiertotalousperiaatteen mukaisia kokonaispalveluratkaisuja

11.12.2019

Kiertokasvu tarjoaa kiertotalousperiaatteen mukaisia kokonaispalveluratkaisuja ravinnekierron tehostamisen sekä uusiutuvan energiantuotannon kasvaviin tarpeisiin. Kiertokasvu räätälöi kullekin asiakkaalle palvelukokonaisuuden paikalliset asiakastarpeet ja lopputuotemarkkinat huomioiden. Globaalit ruuan tuotannon […]

Lue lisää →

RED II:n kestävyyskriteerityöryhmän väliraportti julkaistu

2.12.2019

Uusiutuvan energian direktiivi (ns. RED II) tulee toimeenpanna kansallisesti kesään 2021 mennessä. Direktiivillä on vaikutusta biokaasusektorin toimintaympäristöön, sillä se edellyttää muun muassa kestävyyskriteerien ulottamista myös […]

Lue lisää →

Uuden jäsenyrityksen esittely: biojätteet tehokkaasti ja helposti kiertoon Jubilo Wasten ratkaisuilla

20.11.2019

Biojätteen kierrätysvelvoitteet laajenevat Suomessa lähivuosien aikana. Tähän ohjaavat päivitetty jätedirektiivin, jonka pohjalta kansallista jätelainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Biojätteen lajittelulla on saavutettavissa merkittäviä ilmasto- ja ympäristöhyötyjä. Tehostuva […]

Lue lisää →

Osallistu kyselyyn uusiutuvan kaasun markkinoista (käyttäjät ja tuottajat) 22.11. mennessä

30.10.2019

** Tätä viestiä saa levittää, kiitos! ** Hyvä uusiutuvan kaasun käyttäjä ja/tai tuottaja! Pyydämme sinua osallistumaan REGATRACE-projektin nettikyselyyn, jossa selvitetään. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry […]

Lue lisää →

Tapahtumailmoitus: Biotalouspäivät Jyväskylässä 13.-14.11.2019

24.10.2019

Jyväskylään kokoontuu biotalouden ja -kierron asiantuntijat. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!   Biotalouspäivät 2019  

Lue lisää →

Tapahtumailmoitus: Laran loppuseminaari pidetään Jyväskylässä 12.11.2019

24.10.2019

  Laran loppuseminaari pidetään Jyväskylässä 12.11.2019

Lue lisää →

Talousarvioesitys 2020 lupaa hyvää biokaasulle ja ravinteiden kierrolle

24.10.2019

Toimiala voi olla tyytyväinen esitettyihin määrärahoihin, mutta toimialalla on muutamia suosituksia määrärahojen kohdistamiseen. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 sekä linjauksissa vuosille 2021–2022 ehdotetaan sekä suoria että […]

Lue lisää →
Scroll to Top