12 biokaasuhanketta mukana REPowerEU-rahoitushaussa

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen REPowerEU-energiainvestointituen hakuun saapui 29.2.2024 mennessä yhteensä 62 uutta hakemusta.  Haettavissa oleva investointituki kohdennetaan uuden energiateknologian hankkeisiin ja uusiutuvan vedyn tuotantoon. Tukea haettiin noin 400 miljoonan euron edestä. Myönnettävissä oleva tukimäärä on noin 54,5 miljoonaa euroa.

Hakemusten joukossa 12 biokaasuhanketta. Hankkeet ovat:

 • Lännen Biokaasu OY
 • Bio-VV Oy
 • Vieremän kunta
 • Vesilahti-Lempäälän Biopower Oy
 • BioAurora Oy
 • Rannikon Biokaasu Oy
 • Botnia BioGas Oy
 • Tarmo Erkale Oy
 • Nurmon Bioenergia OY
 • BioGFinland Oy
 • Luumäen Biopower Oy
 • Honkainfra Oy

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uusien energiateknologioiden käyttöönottoa ja vetyhankkeita, joiden avulla edistetään kansallisia ja EU:n energia- ja päästövähennystavoitteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee tämän hakukierroksen tukipäätökset vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun. Hankkeiden on myös valmistuttava 30.6.2026 mennessä.

TEM:n tiedote 21.3.2024: 62 hanketta hakee REPowerEU-tukea energiateknologian investointeihinsa (valtioneuvosto.fi)

Scroll to Top