Valiokunnat – ilmoittautumiset 20.4. mennessä!

SBB:llä on kaksi aktiivista asiantuntijoista koostuvaa valiokuntaa (Biokaasuvaliokunta ja Ravinnekiertovaliokunta). Valiokuntatyö on suunnattu SBB:n jäsenille.

Valiokuntien jäsenhaku on käynnissä 3.4.-.20.4.2024 välillä. Mikäli olet kiinnostunut olemaan jäsenenä valiokunnassa, niin lähetä sähköpostia Anna Virolainen-Hynnälle 20.4. mennessä (anna.virolainen-hynna@biokierto.fi). Kerro sähköpostissasi, mihin valiokuntaa haluat liittyä ja lyhyesti perustelut.

Valiokuntien työskentelystä on päätetty seuraavaa:

  • Valiokuntien sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.
  • Valiokunta nimeää itselleen puheenjohtajan, joka toimii toiminnanjohtajan apuna.
  • Valiokunnat toimivat tavoitteellisesti, missä apuna voidaan käyttää valiokunnalle laadittavaa työohjelmaa. Valiokuntajäsenet osallistuvat aktiivisesti valiokunnan toimintaan.
  • Valiokunnat toimivat asioiden valmistelijoina, pääosin yhdistyksen kannanmuodostus tapahtuu yhdistyksen hallituksen toimesta.
  • Jäsenet nimetään vuosittain. Hallitus päättää valiokuntien kokoonpanosta.
  • Valiokunnat voivat järjestää kokouksia joko fyysisesti tai sähköisesti. Valiokuntatyölle ei ole varattu erillistä budjettia, vaan sen kulut katetaan yhdistyksen yleisestä kokouskuluista.
  • Valiokuntaan osallistumisesta ei makseta jäsenelle korvauksia (matkakuluja yms.), vaan kukin osallistuja vastaa niistä itse.

Lisätietoa: www.biokierto.fi/yhdistys/valiokunnat/

Scroll to Top