Kestävän kasvun rahoituksella voitaisiin toteuttaa toimialan kasvupyrähdys, joka hyödyttäisi ilmastoa, ympäristöä ja aluetaloutta.

Valtiovarainministeriö julkaisi 15.3.2021 Suomen alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma valmistui maanantaina 15. maaliskuuta 2021. Lopullisen ohjelmaehdotuksen on määrä olla valmis huhtikuun loppuun mennessä, jolloin Suomi toimittaa sen Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi.

SBB:n arvion mukaan biokaasun ja ravinnekierron edistäminen ovat hyvin mukana alustavassa suunnitelmassa. SBB:n mielestä näin kuuluu ollakin, sillä biokierto linkittyy lähes kaikkiin meneillään oleviin yhteiskunnan murroksiin. Vielä ei kuitenkaan ole päätetty mitään, vaan työ jatkuu.

SBB:n näkemyksen mukaan biokaasun ja ravinnekierron toimintaympäristön kehitystä voitaisiin jouduttaa merkittävästi Kestävän kasvun ohjelman kautta. Nämä satsaukset hyödyttäisivät niin ilmastoa, ympäristöä ja aluetaloutta. Lisäksi on oleellista, että hallitus- ja biokaasuohjelmia toimeenpannaan määrätietoisesti.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Toimet tulee toteuttaa vuosina 2021-2023, mutta maksatukset voivat jatkua vuoteen 2026 asti.

Lisätietoa:

Scroll to Top