Hallituksen puoliväliriihi jätti odottavat fiilikset biokaasusektorille

Hallituksen puoliväliriihessä tehdyt päätökset jättivät odottavan tunnelman, sillä suuremmat linjaukset jätettiin tehtäväksi myöhemmin tänä vuonna ja ensi vuonna. Seuraavat kaksi vuotta on hyvin tärkeitä biokaasu- ja ravinnekiertotoimenpiteiden kannalta. Kaikkinensa hallitusohjelmassa olevat toimenpiteet biokaasun ja ravinnekierron edistämiseksi ovat edelleen ajankohtaisia. 

Puoliväliriihessä tehtyjä linjauksia biokaasua ja ravinnekiertoa koskien ovat esimerkiksi: kohtuullistetaan kaasuajoneuvojen työsuhdeautojen verotusta, satsataan sujuvampiin viranomaismenettelyihin, panostetaan laaja-alaisesti uusiutuvaan energiaan, kehitetään end of waste- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyviä menettelyitä ja lainsäädäntöä sekä laaditaan energiaverotuksen tiekartta.

Suuremmat linjaukset jätettiin kuitenkin tehtäväksi myöhemmin. Syksyllä 2021 tullaan päättämään Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta (KAISU) sekä ilmasto- ja energiastrategiasta. Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä on määrä päättää useassa kohtaan vuoden 2021 aikana. Osalla hallitusohjelman toimenpiteistä on yhteys myös Kestävän kasvun ohjelmaan, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon ja maatalouspolitiikan uuteen ohjelmakauteen (2023-2027), joiden osalta päätökset niin ikään linjataan myöhemmin. Puoliväliriihessä päätettiin myös alentaa eräitä menoja pysyvästi yhteensä 370 miljoonalla eurolla, mutta näistä leikkauksista päätetään vasta keväällä 2022.Valtion kehys- ja budjettipäätökset ovat myös tärkeä osa toimeenpanoa, ja näitä neuvotteluita käydään vuosittain useamman kerran vuodessa.

Varmuutta biokiertotoimialan keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymiin tuo puoliväliriihessä hyväksytty kestävyystiekartta, jossa kuvataan sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden nykytila sekä hallituksen tavoitteet 2030-luvulle mentäessä. Kestävyystiekartta esittää selkeästi hallituksen tahtotilan edistää laaja-alaisesti fossiilittoman kiertotalousyhteiskunnan syntymistä, mikä tukee biokiertotoimialaa.

Muistilista hallitukselle biokaasun ja ravinnekierron kannalta tärkeistä asioista vuosille 2021-2023:

  • Varmistetaan Kestävän kasvun ohjelmalla biokaasu- ja ravinnekiertoalan kasvupyrähdys lisäämällä biokaasun tuotantoa ja biokaasun kysyntää. (VM 2021)
  • Ryhdytään fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteisiin viipymättä ja täysimääräisenä. (LVM 2021)
  • Asetetaan kansallinen biokaasun tuotantotavoite 4 TWh vuodelle 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan päivityksen yhteydessä. (TEM, YM 2021)
  • Varmistetaan, että maatalouden rahoituskehys 2023-2027 kannustaa ravinteiden kierrättämiseen (biokaasun tuotantoa, kierrätysravinteiden valmistusta ja käyttöä). (MMM 2021-2022)
  • Uutena toimenpiteenä esitämme, että laaditaan toimiva ohjauskeinopaketti vuoden 2021 loppuun mennessä maatalousbiomassojen hyödyntämiseen biokaasulaitoksissa (otetaan huomioon mm. jakeluvelvoite, verotusratkaisut, investointituet, ravinnekiertokorvaus)  (MMM, TEM, LVM, VM, YM 2021)
  • Toimeenpannaan biokaasuohjelma täysimääräisesti ja ajallaan. (TEM, MMM, LVM, VM, YM 2021-2023)
  • Varmistetaan riittävät investointitukimäärärahat biokaasu- ja ravinnekiertoinvestoinneille. (TEM, MMM 2021-2023)
  • Varmistetaan, että ravinnekierrätys ja uusiutuvat kaasut (biometaani mukaan lukien) huomioidaan päätettäessä T&k-tukipaketista. (TEM 2021-2022)
  • Jatketaan hallinnollisten menettelyiden sujuvoittamista, missä seuraava steppi on erityisesti lannoitelainsäädäntöuudistus, jätevesilietteitä koskevan lainsäädäntöpaketin uusinta ja EoW-asiat. (YM, MMM 2021-2023)

Lisätietoa:

KUVATEKSTI: yhteenveto biokaasun ja ravinnekierron edistämisen kannalta keskeisimmistä poliittisista päätöksistä vuonna 2021. Lähde: Suomen biokierto ja Biokaasu ry.

Scroll to Top