Uuden EU:n hiilirajamekanismin avulla EU:n ulkopuolelta tulevia lannoitteita tulee koskemaan samat päästövaatimukset kuin sisämarkkinoilla – toimeenpano alkamassa

EU:n hiilirajamekanismi on odotettu ohjauskeino asettamaan EU:n ulkopuolelta tuleville lannoitteille samat päästövaatimukset kuin EU:n sisämarkkinoilla tuotetuille lannoitteille.

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti tiedotteessaan (29.9.2023), että hiilirajamekanismin toimeenpano alkaa lokaluun alussa.

EU:n hiilirajamekanismi (CBAM) on uudenlainen EU-politiikan väline, jossa tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille, kuten lannoitteille, vedylle ja tuontisähkölle, asetetaan päästöperusteisesti samansuuruinen maksu, kuin mikä kohdistuu EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupasta johtuen. Maahantuojien vastuulla on hankkia tuotujen CBAM-tuotteiden päästötiedot kolmansista maista ja raportoida niistä jokaisella vuosineljänneksellä. Tuotekohtaiset laskentasäännöt on määritelty EU:n siirtymäkautta koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa ja sen liitteissä.

Mekanismin toimeenpano käynnistyy 1.10.2023, jolloin alkaa maahantuojien raportointivelvollisuus. Vuoden 2026 alussa CBAM-tavaroiden tuonti muuttuu luvanvaraiseksi ja tuojien on hankittava tuotteiden päästöjen verran maksullisia CBAM-todistuksia.

Mekanismin velvoitteet koskevat kaikkia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka tuovat maahan CBAM:n alaisia tuotteita. Maahantuonti tarkoittaa mitä tahansa tuontia EU:n ulkopuolelta, myös verkkokaupasta tilattujen tavaroiden ja lahjatavaroiden tuontia. Velvoitteet koskevat kaikkia yli 150 euron suuruisia CBAM-tavaroiden tuontieriä yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

SBB ry näkee hiilirajamekanismin tervetulleena uudistuksena vähentää hiilivuotoa eli päästöintensiivisen teollisen tuotannon siirtymistä EU:sta löyhemmän ilmastopolitiikan maihin ja asettaessa samat vaatimukset sisämarkkinoilla tuotettujen lannoitteiden suhteen. SBB arvioi, että mekanismilla voi olla positiivisia vaikutuksia vauhdittamaan kierrätyslannoitteiden markkinoita.

Mekanismi on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia (Fit for 55), ja sen avulla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä niin EU:ssa kuin globaalistikin.

 

Lisätietoa:

SBB uutinen: Hiilirajamekanismi sai hyväksynnän Euroopan parlamentissa

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Scroll to Top