Tutustu SBB:n lausuntoon lakiesitykseen RED 2:n lupamenettelyistä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä

Tutustu SBB:n lausuntoon –> Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollista menettelyistä (4.9.).

Kaikki lausunnot löytyvät –> Lausuntopalvelu / Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8745/2019

Scroll to Top