Tutustu SBB:n CAP-lausuntoon

EU:n yhteisen maatalouspolitiikkaohjelman (CAP) toteutuksesta päätetään jäsenmaissa ja Suomen strategisen suunnitelman lausuntoaika on nyt umpeutunut. SBB lausui Suomen CAP-suunnitelmaan – kiitimme kiertotalouden nostamista ratkaisukeskeisesti esiin, mutta esitimme huomioitavia asioita sekä muutosehdotuksia toimenpiteisiin etenkin ravinnekierrätyksen ja hiilensidonnan edistämiseksi maataloudessa.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) painottaa lausunnossaan biokaasuntuotannon linkittymistä ravinnekierrätykseen ja maataloussektorin päästövähennyksiin. SBB korostaa myös orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden roolia maaperän hiilipitoisuuden kasvattamisessa, kansallisessa ravinneomavaraisuudessa, sekä kiertotaloudessa. CAP:issa tulisikin luoda riittävästi kannusteita hyödyntää kierrätysravinteita nykyistä laajemmin kasvintuotannossa.

SBB näkee muutoksen tarpeen etenkin ympäristösitoumuksen lohkokohtaisessa toimenpiteessä Kiertotalouden edistäminen. Esitetyssä muodossa kyseinen toimenpide ei ole linjassa ravinnekierrätyksen tehostamistavoitteiden, biokaasun edistämisen ja lopulta myös kansallisen huoltovarmuuden varmistamisen kanssa. SBB esittää kyseiseen toimenpiteeseen niputetut kaksi toimenpidettä – orgaanisen aineen levityksen sekä lietelannan sijoittamisen – erotettavaksi omiksi toimenpiteikseen. Siten ne ovat viljelijän valittavina samalle peltolohkolle samana vuonna, jolloin niitä voidaan edistää yhdessä. SBB esittää myös kuutioihin sidotuille levitysmäärille vaihtoehtoista määritystä, esimerkiksi kasvien ravinnetarpeen mukaan. Tärkeää olisi, että ehto ei sulkisi pois väkevienkin orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä toimenpiteessä. Siten se myös kannustaisi lantaravinteiden jalostamiseen väkevämmiksi ja kustannustehokkaasti kuljetettavammiksi tuotteiksi.

CAP-suunnitelmaan sisältyy myös investointitukia muun muassa uusiutuvan energian tuottamisen edistämiseksi. Maatalousinvestointien ehdot estävät kuitenkin nykyisellään pienen mittakaavan laitoksilla energian myynnin tilan ulkopuolelle. Sen vuoksi SBB ehdottaa luomaan investointituen ohelle menettelyt, jotka mahdollistavat energian ulosmyynnin myös pienen mittakaavan laitoksilla.

 

Tutustu tarkemmin SBB:n lausuntoon täällä: Lausunto luonnokseen Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosiksi 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostuksesta – Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Scroll to Top