SBB esittää uusia toimenpiteitä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan

Ympäristöministeriö pyysi 14.1. mennessä lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU). KAISU määrittää toimenpiteitä vuoteen 2030 asti, joten kyseessä on suhteellisen pitkän aikavälin suunnitelma.

Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolisia toimintoja, joista keskeisimpiä ovat maatalous, liikenne, jätesektori, työkoneet ja erillislämmitys. Nämä sektorit ovat potentiaalia sektoreiden myös biokaasun tuotannon ja hyödyntämisen näkökulmasta. Tämän vuoksi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, suunnitelmatyötä hyvin tärkeänä.

SBB pitää  hyvänä sitä, että ilmastosuunnitelmaa on valmisteltu läpinäkyvästi ja laajassa sidosryhmäyhteistyössä. SBB:n arvion mukaan biokaasu, ja ravinteiden kierrätys välillisesti, ovat hyvin huomioituina ilmastosuunnitelmassa. SBB näyttää peukkua esitellyille toimenpiteille, mutta esittää myös uusia toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa biokierron roolia ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. SBB:n arvion mukaan biokaasussa on paljon potentiaali , joten mielestämme on tärkeä nostaa nämä  mahdollisuudet esille.

Maaliskuussa jatkuu keskustelu ilmastopolitiikasta, kun hallituksen on määrä arvioida, että riittävätkö suunnitellut toimenpiteet sovittuihin päästövähennyksiin.

Scroll to Top