Lannoitelainsäädäntö muuttuu: tutustu SBB:n lausuntoon luonnoksesta lannoitelaista

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi 21.1. mennessä lausunnot lannoitelakiluonnokseen. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää lainsäädäntöuudistusta hyvin tärkeänä, sillä se vaikuttaa suoraan kierrätyslannoitteiden käyttöön ja valmistukseen. Lainsäädäntöä tulisi saada paremmin linjaan muun muassa nykyisten kiertotalousperiaatteiden kanssa.

Lannoitelaki antaa peruspuitteet lainsäädäntöuudistukselle, mutta yhdistyksen arvion mukaan kierrätyslannoitteiden osalta kaikkein tärkeimmät päätökset tehdään asetustasolla. Keskeisiä asetuksia tulevat olemaan uusi fosforin käytön asetus ja asetus lannoitevalmisteista.  Lannoitelainsäädäntöuudistus on yksi yhdistyksen prioriteeteistä vuonna 2022.

Scroll to Top