Hyvää Maailman Maaperäpäivää!

Maaperä ja vesi luovat pohjan ruoantuotannolle, ekosysteemeille ja ihmisten hyvinvoinnille. Maailman maaperäpäivän 2023 teemana on ’maaperä ja vesi; elämän lähde’.

Maaperän terveys ja veden laatu ja saatavuus linkittyvät vahvasti toisiinsa. Terveet, orgaanisella aineella rikastetut maaperät ovat ratkaisevassa roolissa vedenpidätyksen ja sen saatavuuden säätelyssä. Hyvä maaperän ja vesien hallinta parantaa maan kykyä kestää äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten kuivuutta tai tulvia. Terveet maaperät toimivat hiilinieluna, sitomalla hiiltä ilmakehästä ja myötävaikuttaen siten sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen että hillitsemiseen.

Kun huomioidaan ruoantuotanto, vesi- ja ravinnetalous, sekä maaperän terveys, ovat orgaaniset kierrätyslannoitteet ja niiden käyttö keino edistää näitä kaikkia samanaikaisesti. Kierrätyslannoitteet ovat maan etu, ja ne tarjoavat kestävän ratkaisun maaperän kunnon ja maan vesitalouden parantamiseksi.

Pidetään maa mielessä!

Lue lisää maaperästä:

Ruokajärjestelmän kokonaiskestävyys alkaa maaperästä

 

Scroll to Top