Biokierto ja Biokaasu -lehti 2020 julkaistu

Vuodesta 2014 alkaen julkaistun Biokaasu- lehden nimi on päätetty nyt muuttaa Biokierto ja Biokaasu -lehdeksi. Nimimuutoksella halutaan vahvistaa ymmärrystä siitä, että energia-, ravinne- ja hiiliasiat ovat vahvasti toisiinsa linkittyneitä ja niihin liittyviä kysymyksiä on oleellista ratkoa yhdessä.

Tutustu tuoreeseen Biokierto ja Biokaasu -lehteen täältä!

TÄSSÄ LEHDESSÄ
Toiminnanjohtajan katsaus…. sivu 4
Lisäinfo SBB…sivu 5
Biokierron säädösympäristö 2020 ja 2021….sivu 6
Biohiilellä monia kytkentöjä biokaasutuotantoon….sivu 8
Biokaasu osana ympäristökestävää ruoantuotantoa….sivu 10
Kiertotaloudessa kaikki voittavat – Join the cycle….sivu 12
Yhteinen jakelubrändi lisää biokaasun tunnettavuutta….sivu 14
Kotitalouden edullinen biokaasuratkaisu….sivu 16
Orgaanisten jätteiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta….sivu 18
Yhteistyöllä alueen biokaasupotentiaali käyttöön….sivu 20
Laatulannoite-laatujärjestelmän ensimmäinen puolivuotta on ollut menestys….sivu 22

 

Uusimman lehden sekä aiemmin julkaistut Biokaasu-lehdet löydät: https://biokierto.fi/biokaasu-lehti/ 

AINEISTOT

Scroll to Top