Jakeluinfratuen muutosesitys ei ole hallitusohjelman mukainen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022-2025 annetun valtioneuvoston asetuksen (ns. jakeluinfratukiasetus) muuttamisesta.  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää valitettavana sitä, että biokaasun tankkausinfran rakentamisen tukea esitetään poistettavaksi. Nyt tuen ulkopuolelle olisivat jäämässä kaikki metaanikaasut, biometaanin ohella myös e-metaani. Jakeluinfratuen muutos ei ole hallitusohjelman mukainen.

Biokaasu on kotimainen, kustannustehokas ja investointiystävällinen keino vaikuttaa tehokkaasti päästöjen vähenemiseksi raskaassa liikenteessä. Kyseessä on parhaimmillaan kotimaista kiertotaloutta, joka mahdollistaa hiilinegatiivisen tuotannon, tukee kotimaista yrittäjyyttä ja maataloutta.  E-metaani linkittyy puolestaan vetytoimialan kehittämiseen, joka niinikään on Orpon hallitusohjelman yksi painopisteistä.

Ratkaisuksi SBB esittää, että biokaasu otetaan edelleen jakeluinfratuen piiriin ja ministeriö tekee kiireesti notifikaation Euroopan komissiolle. SBB:n arvion mukaan yksi ratkaisu saada biokaasu mukaan jakeluinfratuen piiriin on laajentaa raskaalle liikenteelle suunnattu biokaasun jakeluinfratukikilpailu koskemaan myös e-metaanin jakeluasemia. Täten jakeluinfratukikilpailutus voitaisiin järjestää samanaikaisesti biokaasua ja e-metaania jakeleville asemille. Kilpailutus voidaan tehdä omana kilpailutuksenaan heti, kun notifikaatio on saatu komissiolta. Esitämme, että notifikaation voisi tällöin hakea vuoteen 2030 asti, mikä loisi ennustettavaa toimintaympäristöä paitsi biokaasusektorille myös e-polttoaineita suunnitteleville toimijoille ja vähentäisi hallinollista taakkaa. Notifikaatio vuoteen 2030 asti ei sido nykyistä eikä tulevia hallituksia, sillä jakeluinfratukeen käytettävistä määrärahoista, olivatpa ne sitten päästökauppatuloja tai muuta kansallista rahaa, voidaan neuvotella tuttuun tyyliin vuosittain budjettiriihessä.

SBB kiinnittää huomioita myös siihen, että nyt eri ministeriöissä tehtävät toimenpiteet ovat radikaalisti ristiriidassa keskenään paitsi liikennebiokaasun osalta, niin laajemminkin tieliikenteen päästövähennyskeinojen ja energiaomavaraisuuden edistämisen osalta. Tilanteen korjaamiseksi tieliikenteen päästövähennystoimia tulisi selkeyttää KAISU:n ja ilmasto- ja energiastrategien päivitysten yhteydessä. Kaikkia vaihtoehtoisia käyttövoimia kannattaa edistää raskaassa liikenteessä, jotta voidaan myötävaikuttaa päästövähennys- ja omavaraisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Linkki lausuntopyyntöön (VN/14010/2024)

Tutustu SBB:n lausuntoon täällä.

Lausunto luonnokseen sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022-2025 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Scroll to Top